Výzkumy k prezidentským volbám 2023

K prezidentským volbám STEM připravil tři volební modely a ve spolupráci se STEM/MARK jsme realizovali predikci výsledků obou kol na základě průběžného sčítání hlasů. Velmi přesné predikce výsledků jsme na CNN Prima News prezentovali již 30 až 40 minut po uzavření volebních výsledků.

Jedna společnost, různé světy

Studie ukazuje, že model společnosti polarizované na dva tábory nelze aplikovat na českou společnost. Neexistují u nás dvě neměnné, oddělené skupiny, které by se proti sobě stavěly v různých konfliktech společenského života. Místo toho hrozí fragmentace do mnoha různých skupin, které si nedůvěřují či nerozumí, což vede k paralýze a neschopnosti konat. Různorodost názorů je […]

Ekonomická situace českých domácností

Ve spolupráci s poradenskou společností KPMG Česká republika realizuje STEM dlouhodobý tracking finanční situace českých domácností. V polovině roku 2022 jsme zachytili dramatické zhoršení subjektivně vnímaného finančního zdraví domácností, když se index propadl na nejnižší hodnoty od roku 2014. Komplikovanou situaci českých domácností v čase energetické krize a rekordní inflace podtrhuje fakt, že oproti roku […]

Kvalita života v obcích

STEM ve spolupráci s partnery z DATLAB vytvořil webovou aplikaci, která umožňuje vyhledat data o každé obci v ČR  a zhodnotit kvalitu života vzhledem k nejrůznějším kritériím. Databáze umožňuje například srovnat výdaje z obecních rozpočtů na hlavu mezi dvěma obcemi, porovnat počet osob, které se z obcí odstěhovaly, nebo se podívat, jaká je v obci […]

Segregace romských žáků ve speciálních školách

Analytický ústav STEM a výzkumná organizace PAQ Research realizovali pro MŠMT výzkum příčin vyššího podílu romských žáků vzdělávajících se ve speciálních školách. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak úspěšná byla desegregační opatření reagující na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní versus Česká republika. Výzkum kombinací kvalitativních a kvantitativních metod vedl […]

Česká (ne)transformace

„Mezi veřejností panuje shoda na tom, že klimatická změna probíhá a že bychom neměli otálet s jejím řešením. Samotný proces transformace k nízkouhlíkové energetice ale budí spíše obavy. Lidé se bojí zchudnutí a sociálních dopadů.” Tak by šlo co možná nejstručněji shrnout rozsáhlý výzkum, jehož výstupem není jen analytická zpráva, ale také příručka pro vedení […]

Různá vyprávění o jedné společnosti

Na základě řady datových analýz v knize Různá vyprávění o jedné společnosti Martin Buchtík ukazuje, v čem je vyprávění o rozdělené české společnosti pravdivé a kde se mýlí. Věnuje se vlivu současných fenoménů, jako jsou sociální sítě nebo zrychlující technologická změna, ale i důvodům, proč máme takové jednoznačné příběhy rádi a proč je potřebujeme. Kniha […]

Výzkum pro Český rozhlas Rozděleni Evropou

Z exkluzivního výzkumu pro Český rozhlas vyplývá, že Evropská unie se v posledních letech stala pro českou společnost štěpivým tématem. Stává se postupně symbolem toho, jak Česká republika uspěla či neuspěla v procesu globalizace. Jedním z hlavních zjištění průzkumu analytického ústavu STEM je, že se česká společnost nedělí jenom na dvě skupiny – protiunijní a prounijní – […]