Projekt

Segregace romských žáků ve speciálních školách

Analytický ústav STEM a výzkumná organizace PAQ Research realizovali pro MŠMT výzkum příčin vyššího podílu romských žáků vzdělávajících se ve speciálních školách. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak úspěšná byla desegregační opatření reagující na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní versus Česká republika. Výzkum kombinací kvalitativních a kvantitativních metod vedl mimo jiné k následujícím zjištěním: V posledních pěti letech nedošlo ke snížení podílu romských žáků ve speciálních třídách ani k jejich desegregaci v rámci běžných tříd a škol. Segregační tendence nacházejí podporu i v diagnostické praxi některých školských poradenských zařízení.

Výstupy projektu

Podcast o projektu
Studie online
Více o projektu

Sdílet

Další projekty