Naše zjištění

Prispevky – tags
Rok
Většině majitelů bytů se sdílení elektřiny v rámci bytových domů zamlouvá. Vlastníci uvádějí, že by byli pro realizaci. Paradoxně, významně menší počet z nich věří, že by to v rámci své jednotky dokázali odhlasovat. Nejvíce majitele zajímají konkrétní informace o návratnosti investice a přesný popis technického způsobu realizace návratnosti investice a přesný popis technického způsobu realizace.
Komunitní energetika, Zelená transformace
23. 8. 2023
Pokračující růst cen doprovázený nejistotou v dalších oblastech se projevuje v obavách, které mají občané ČR z pádu do chudoby či snižování životní úrovně. Chudoby či neúnosného snížení životní úrovně se v květnu 2023 podle výzkumu STEM obávalo 58 % Čechů a Češek.
Ekonomika
19. 7. 2023

Zeměmi, ke kterým mají Češi nejčastěji pozitivní vztah, byly v červnu 2023 Slovensko následované Švýcarskem (75 % respektive 69 % pozitivních hodnocení). Vliv války na Ukrajině, který v roce 2022 vedl ke zlepšení ve vnímání Ukrajiny, a naopak zhoršení u Ruska, oslabuje. Rusko je nadále vnímáno nejvíc negativně ze všech zemí zahrnutých do dotazování a výrazně negativněji než před válkou.
My a svět
14. 7. 2023
STEM byl první nezávislou československou společností, která v roce 1990 prováděla sociologické výzkumy s vlastní tazatelskou sítí. Zprvu STEM pracoval na velkých akademických i mezinárodních projektech. Po rozpadu Československa však výzkumný tým pochopil potřebu solidní zpětné vazby k proměnám společnosti, která by posilovala kultivaci veřejné debaty.
Domácí politika, Různé
29. 6. 2023
27. června 2023Ekonomická nálada Čechů se v polovině roku postupně uklidňuje, negativní vnímání vývoje v posledním roce vyrovnává opatrný optimismus při výhledu do příštích 12 měsíců. Index finanční situace domácností po loňském výrazném poklesu opět mírně vzrostl. Index je stále hluboko pod hodnotami z období poslední konjunktury, nepokračuje však v propadu jako během finanční krize kolem roku 2010.
Ekonomika
28. 6. 2023
Mediální vzdělávání považuje za důležité 88 % ředitelů základních a 86 % ředitelů středních škol. U vyučujících mediální výchovy je vnímání důležitosti ještě vyšší – 90 % učitelů na základních školách a 95 % učitelů na středních školách se vyjádřilo, že mediální vzdělávání je pro ně důležité.
Různé, Instituce
26. 6. 2023