Projekt

Jedna společnost, různé světy

Studie ukazuje, že model společnosti polarizované na dva tábory nelze aplikovat na českou společnost. Neexistují u nás dvě neměnné, oddělené skupiny, které by se proti sobě stavěly v různých konfliktech společenského života. Místo toho hrozí fragmentace do mnoha různých skupin, které si nedůvěřují či nerozumí, což vede k paralýze a neschopnosti konat. Různorodost názorů je důležitá, ale je nutné najít konsenzus a kompromis, aby se dialog proměnil v rozhodnutí.

Výstupy projektu

Studie ke stažení
Více o projektu

Sdílet

Další projekty