Projekt

Kvalita života v obcích

STEM ve spolupráci s partnery z DATLAB vytvořil webovou aplikaci, která umožňuje vyhledat data o každé obci v ČR  a zhodnotit kvalitu života vzhledem k nejrůznějším kritériím. Databáze umožňuje například srovnat výdaje z obecních rozpočtů na hlavu mezi dvěma obcemi, porovnat počet osob, které se z obcí odstěhovaly, nebo se podívat, jaká je v obci odhadovaná vzdálenost k bankomatu. Databáze obsahuje mnoho desítek proměnných tříděných do 11 hlavních kategorií (např. Demografie, Zaměstnanost a práce, Životní prostředí a další). Na základě databáze jsme vypracovali typologii obcí v ČR, kterou si můžete prohlédnout v interaktivní mapě.

Výstupy projektu

Webová aplikace
Více o projektu

Sdílet

Další projekty