Naše zjištění
30. 6. 2006

Předsedové stran ve volbách

Ve výzkumu Trendy realizovaném těsně po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR mimo jiné společnost STEM zjišťovala, jaký názor mají obyvatelé ČR na roli předsedů stran ve volbách. Respondenti měli posoudit, zda lídři stran, které se dostaly do poslanecké sněmovny, získali ve volbách své straně více hlasů, nebo jí naopak z tohoto hlediska uškodili.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 6/2006


PODLE LIDÍ SVÝM STRANÁM VE VOLBÁCH NEJVÍCE POMOHLI TOPOLÁNEK A BURSÍK. PREZIDENT KLAUS SE ZACHOVAL NESTRANNĚ PODLE POLOVINY OBČANŮ.

Citovaný výzkum STEM byl proveden ve dnech 5. – 12. června 2006 na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1601 dotázaných.

Ve výzkumu Trendy realizovaném těsně po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR mimo jiné společnost STEM zjišťovala, jaký názor mají obyvatelé ČR na roli předsedů stran ve volbách. Respondenti měli posoudit, zda lídři stran, které se dostaly do poslanecké sněmovny, získali ve volbách své straně více hlasů, nebo jí naopak z tohoto hlediska uškodili.

Nejvíce podle občanů pomohli své straně Mirek Topolánek (ODS) (59 %) a Martin Bursík (SZ) (58 %). U obou zmíněných předsedů stran je zároveň pětinový (21 % u Bursíka) či čtvrtinový (25 % u Topolánka) podíl lidí, kteří si myslí, že zmínění politici neměli žádný vliv na počet hlasů pro svou stranu ve volbách. Poměrně malý podíl respondentů je toho názoru, že by zmínění dva předsedové svým stranám z hlediska počtu hlasů ve volbách uškodili (11 % Bursík, 14 % Topolánek).

Necelá polovina obyvatel ČR (46 %) si myslí, že k většímu zisku hlasů ve volbách pomohl své straně Jiří Paroubek (ČSSD). U tohoto politika jsou dotazovaní nejčastěji (38 % podíl záporných variant odpovědí) přesvědčeni, že své straně při získávání hlasů ve volbách uškodil. Jiří Paroubek je podle mínění občanů politikem, který měl ze všech jmenovaných předsedů stran největší vliv, ať kladný nebo záporný, na počet hlasů získaných ve volbách. Pouze 14 % respondentů soudí, že neměl žádný vliv.

Nejméně podle názoru občanů pomohli svým stranám Vojtěch Filip (KSČM) a Miroslav Kalousek (KDU-ČSL), o jejich zásluze na vyšším počtu hlasů pro strany je přesvědčena přibližně třetina (33 % Filip a 31 % Kalousek) obyvatel ČR. Vojtěch Filip je zároveň předsedou, který měl podle respondentů nejmenší vliv na to, kolik hlasů strana ve volbách získá. Právě u něj je největší podíl respondentů, téměř polovina (46 %), přesvědčen, že neměl vliv na počet hlasů získaných pro svou stranu ve volbách. Více než třetina dotázaných (37 %) si totéž myslí o roli Miroslava Kalouska.


Pramen: STEM, Trendy 6/2006, 1601 respondentů


Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Popularita politiků
politické strany, volby