Naše zjištění
21. 9. 2020

Popularita stranických osobností v září 2020

Ve výzkumu z první poloviny září je Jan Hamáček pozitivně hodnocen výrazně vyšším podílem občanů než v posledním šetření, což znamená pozici nejlépe hodnoceného politika. Jen s mírným odstupem následuje dosud dlouhodobě stabilně první Andrej Babiš. Třetím v pořadí je Adam Vojtěch. Mezi šest nejlépe hodnocených politických osobností dále patří Jana Maláčová, Ivan Bartoš a Alena Schillerová.

Ve výzkumu z první poloviny září je Jan Hamáček pozitivně hodnocen výrazně vyšším podílem občanů než v posledním šetření, což znamená pozici nejlépe hodnoceného politika. Jen s mírným odstupem následuje dosud dlouhodobě stabilně první Andrej Babiš. Třetím v pořadí je Adam Vojtěch. Mezi šest nejlépe hodnocených politických osobností dále patří Jana Maláčová, Ivan Bartoš a Alena Schillerová. V porovnání s lednem 2020 se znalost logicky nejvíce zvýšila u ministrů často vystupujících v souvislosti s řešením koronavirové krize: u A. Vojtěcha, K. Havlíčka a R. Plagy. Nejméně známým členem vlády je stále ministr obrany Lubomír Metnar.

Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 31. srpna až 13. září 2020. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1027 respondentů. Na výzkumu pracovalo 235 tazatelů (PAPI, CAPI). Výzkumná série TRENDY je hrazena jen z prostředků STEM a nezávisí na žádném zadavateli mimo STEM.

Do zářijového výzkumu, zaměřeného na obecné hodnocení politických osobností veřejností, byli zařazeni všichni členové vlády a také předsedové parlamentních stran, zvolených do Poslanecké sněmovny. Aktuální výsledky porovnáváme s posledním obdobným průzkumem STEM z ledna 2020 (v období jarní koronavirové krize tento typ otázky nebyl položen).

Nejlépe hodnoceným politikem je nyní ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček (48 % lidí má na něj příznivý názor). Druhým v pořadí je premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš (45 %), u kterého od ledna došlo k poklesu podílu pozitivních hodnocení (o 5 procentních bodů). Na třetím místě je nově ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (43 %), těsně následovaný ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (42 %). Dvě pětiny občanů (40 %) pozitivně hodnotí předsedu Pirátů Ivana Bartoše a ministryni financí Alenu Schillerovou.

Politici s nejvyšším podílem příznivých hodnocení v září 2020

„Jaký je Váš názor na následující politické osobnosti?“

Pozn.: Pořadí podle součtu odpovědí „velmi příznivý“ a „spíše příznivý“.

Pramen: STEM, Trendy 9/2020, 1027 respondentů

Podíl příznivých hodnocení Jana Hamáčka se v porovnání s lednem 2020 zvýšil o 12 procentních bodů. Analýza ukazuje, že ke zlepšení jeho hodnocení došlo v různých politických táborech, ale nejsilněji je to patrné u sympatizantů hnutí ANO. Je tedy patrné, že veřejnost pozitivně oceňuje jeho působení v posledních měsících.

Andrej Babiš je nyní hodnocen mírně hůře než v lednu. V táboře příznivců hnutí ANO je však stále vnímán jasně pozitivně, takže za poklesem vidíme jednak mírné zmenšení podpory hnutí ANO a jednak zhoršení jeho hodnocení u ostatních politických skupin.

Pozice Adama Vojtěcha na třetím místě pomyslné hierarchie je dána především zvýšením jeho známosti mezi lidmi (v lednu jej neznalo 31 %, nyní pouze 9 %). Ovšem mezi těmi, kteří jej znají, je jeho postavení horší než v lednu (leden: 55 % příznivých názorů, září: 47 %).

Vyšší podíl pozitivních hodnocení v porovnání s lednem zjišťujeme dále u ministrů Petříčka, Havlíčka a Plagy, ovšem pouze u Petříčka to znamená reálně lepší pozici ve veřejném mínění (u Havlíčka i Plagy, podobně jako u Vojtěcha, došlo především ke snížení podílu těch, kteří tyto ministry neznají).

Naopak ministryně financí Schillerová je nyní hodnocena hůře než počátkem roku, tedy se u ní zastavil dosavadní pozitivní trend. Její vystupování v posledních měsících tedy část veřejnosti odradilo, přesto stále dvě pětiny občanů (40 %) ji hodnotí pozitivně.

Dodejme ještě, že postavení ministryně Maláčové, která se, podobně jako výše jmenovaní členové vlády, podstatně zapojuje do řešení koronavirové krize, je nyní stejné jako počátkem roku. Neměnná je i pozice ministra Zaorálka.

Naopak se snížil podíl příznivých hodnocení u ministryň Benešové, Dostálové a ministrů Brabce a Tomana.

Nejméně známými členy vlády jsou stále ministr obrany Metnar (nezná jej 45 %) a ministr zemědělství Toman (40 %). V jejich případě k žádnému zvýšení znalosti od počátku roku nedošlo.

Politici s významnou změnou ve znalosti od ledna 2020

Pramen: STEM, Trendy 1/2020, 9/2020 (pořadí podle změny ve znalosti, )

Nyní se zaměříme na předsedy ostatních politických stran, které byly zvoleny do Poslanecké sněmovny.

Stále stejné je hodnocení předsedy Pirátů Ivana Bartoše, což pro něj znamená pozici mezi nejlépe hodnocenými politickými osobnostmi.

Naopak nižší podíl lidí příznivě hodnotí předsedu SPD Tomio Okamuru (nyní 34 %, v lednu 37 %).

Stabilně jsou hodnoceni ostatní předsedové parlamentních stran: předseda ODS Petr Fiala (26 %), předseda KSČM Vojtěch Filip (26 %), předseda STAN Vít Rakušan (25 %) a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová (21 %).

Poprvé zařazený do průzkumu jako předseda KDU-ČSL Marian Jurečka je pozitivně vnímán necelou třetinou občanů (30 %), což je pouze mírně vyšší podíl než u jeho předchůdce ve funkci Marka Výborného (26 %).

Dlouhodobý vývoj popularity jednotlivých politiků

Žebříček popularity politických osobností

Procentuální podíl souhrnu hodnocení „velmi příznivý“ + „spíše příznivý“ (+, žlutý sloupec), v aktuálním průzkumu také podíl lidí, kteří politika/političku neznají (šedý sloupec označený „?“)

Pozn.: Tučně jsou vyznačena jména politiků, kteří si v porovnání s předchozím průzkumem alespoň o 3 procentní body polepšili, kurzívou zapsaní si nejméně o 3 procentní body pohoršili. Pořadí politiků v žebříčku je dáno procentní hodnotou součtu příznivých hodnocení a známostí politika.

Pramen: STEM, Trendy 2015-2020

Sdílet

Popularita politiků
politici, popularita, popularita politiků