Naše zjištění
24. 5. 2007

Důvěra v ústavní instituce

Prezident republiky se těší vyšší důvěře občanů než obě komory Parlamentu. Poslanecké sněmovně důvěřuje mírně více lidí než senátu. Důvěryhodnost nejvyšších ústavních institucí je poměrně stabilní. Vyšší důvěru těmto institucím vyslovují stoupenci pravice, především příznivci ODS, lidé spokojení se současnou politickou situací, občané s vyšší úrovní vzdělání a lidé s dobrým materiálním zázemím.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 05/2007

PREZIDENTU REPUBLIKY DŮVĚŘUJÍ TŘI LIDÉ ZE ČTYŘ,  POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ TŘETINA A SENÁTU ZHRUBA ČTVRTINA LIDÍ

Prezident republiky se těší vyšší důvěře občanů než obě komory Parlamentu. Poslanecké sněmovně důvěřuje mírně více lidí než senátu. Důvěryhodnost nejvyšších ústavních institucí je poměrně stabilní. Vyšší důvěru těmto institucím vyslovují stoupenci pravice, především příznivci ODS, lidé spokojení se současnou politickou situací, občané s vyšší úrovní vzdělání a lidé s dobrým materiálním zázemím.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2. – 10. května 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1219 respondentů.

Společnost STEM ve svých výzkumech dlouhodobě sleduje důvěru české veřejnosti k nejvyšším ústavním institucím České republiky. Výjimkou nebyl ani letošní květen, kdy jsme zjišťovali, jakou důvěru mají lidé v prezidenta a obě komory Parlamentu – poslaneckou sněmovnu a senát.

Nejvyšší důvěru české veřejnosti má již tradičně hlava státu. Prezidentu Klausovi důvěřují tři čtvrtiny občanů. O poznání nižší míru důvěry vyslovuje veřejnost horní a dolní komoře Parlamentu ČR. Poslanecké sněmovně důvěřuje třetina občanů (35 %) a senátu ještě o něco méně lidí (27 %). 

Pramen: STEM, Trendy 05/2007, 1219 respondentů

Pohled na dlouhodobý vývoj důvěryhodnosti nejvyšších ústavních institucí ukazuje poměrně ustálený vývoj. Platí, že hlavě státu vyslovují občané mnohem vyšší důvěru než oběma komorám Parlamentu ČR s tím, že důvěra veřejnosti v poslaneckou sněmovnu je mírně vyšší než důvěra lidí v senát.

Prezidentu Klausovi důvěřuje, po dobu jeho působení ve funkci, stabilně více než sedm občanů z deseti, relativně nejvyšší míru důvěry mu vyslovovali lidé v únoru roku 2005 (79 %). Důvěryhodnost v prvního prezidenta České republiky Václava Havla byla na konci jeho funkčního období nižší – pohybovala se kolem úrovně 60 %. Důvěra veřejnosti v dolní komoru poslanecké sněmovny je poměrně stabilní kolem úrovně 40 %, určité výkyvy byly zaznamenány na počátku roku 2001, kdy důvěra poklesla na 33 % a v listopadu roku 2002 – po katastrofálních povodních – kdy poslanecké sněmovně vyslovilo důvěru rekordních 59 % české veřejnosti. Kredit horní komory Parlamentu ČR se pohybuje stabilně kolem úrovně 25 %.

Pramen: STEM, Trendy 10/2000 – 05/2007

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
důvěra, instituce, ústavní činitelé