Naše zjištění
20. 3. 2012

Důvěra v úřady státní správy

Místním úřadům i krajským úřadům lidé věří mnohem více než nejvyššímu článku státní správy, tedy vládě. Obecním úřadům věří dvě třetiny lidí, úřadům krajů tři pětiny občanů. Nejsilnější důvěru mají lidé ke svým úřadům v menších obcích, poněkud hůře jsou na tom úřady měst od 20 tisíc obyvatel. Krajské úřady na Moravě se v souhrnu těší větší důvěře než kraje v Čechách.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 2/2012

VYDÁNO DNE  20. 3. 2012

KRAJSKÉ A ZEJMÉNA OBECNÍ ÚŘADY SI UDRŽUJÍ
VYSOKOU DŮVĚRU OBČANŮ

Místním úřadům i krajským úřadům lidé věří mnohem více než nejvyššímu článku státní správy, tedy vládě. Obecním úřadům věří dvě třetiny lidí, úřadům krajů tři pětiny občanů. Nejsilnější důvěru mají lidé ke svým úřadům v menších obcích, poněkud hůře jsou na tom úřady měst od 20 tisíc obyvatel. Krajské úřady na Moravě se v souhrnu těší větší důvěře než kraje v Čechách.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 22. února až 3. března 2012. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1096 respondentů.

Důvěra v úřady státní správy[1] je stále vysoká. Svému obecnímu úřadu důvěřují podle průzkumu z přelomu února a března dvě třetiny občanů, svému krajskému úřadu 60 % lidí.

„Důvěřujete následujícím institucím?"

Pramen: STEM, Trendy 2/2012, 1096 respondentů


Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
důvěra, krajské úřady, obecní úřady, státní správa