Naše zjištění
4. 12. 2006

Důvěra v bezpečnostní instituce

STEM ve svých výzkumech pravidelně zjišťuje názory české veřejnosti na důvěryhodnost bezpečnostních a obranných institucí. Kromě dlouhodobého monitorování důvěry lidí v Policii ČR a Armádu ČR se šetření v posledních letech rovněž zaměřuje i na Bezpečnostní informační službu a Národní bezpečnostní úřad.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10-2/2006

Mírně poklesla důvěra lidí v NBÚ, důvěryhodnost ostatních bezpečnostních institucí
se stabilizuje

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 20. – 27. října 2006. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1571 občanů.

STEM ve svých výzkumech pravidelně zjišťuje názory české veřejnosti na důvěryhodnost bezpečnostních a obranných institucí. Kromě dlouhodobého monitorování důvěry lidí v Policii ČR a Armádu ČR se šetření v posledních letech rovněž zaměřuje i na Bezpečnostní informační službu a Národní bezpečnostní úřad.

Z dat výzkumů je zřejmé, že ze sledovaných národních institucí má u občanů nejvyšší kredit Armáda ČR, nižší důvěru požívají Národní bezpečnostní úřad, Policie ČR a Bezpečnostní informační služba.

Pramen: STEM, Trendy 2006/10-2, 1571 respondentů

Kredit armády od první poloviny devadesátých let značně vzrostl. V posledních dvou letech důvěřují české armádě téměř dvě třetiny obyvatel ČR, což představuje nejvyšší úroveň její důvěryhodnosti vůbec.

Policii ČR důvěřují přibližně čtyři lidé z deseti. Jelikož STEM zkoumá důvěru obyvatel ČR v českou policii od roku 1994, lze říci, že zmiňované relativně špatné hodnocení provází policii po většinu let její existence. Pouze v období mezi lety 2000 až 2003 se zdálo, že převažující nedůvěra vůči Policii ČR je na ústupu. V následujících třech letech ovšem podíl lidí, kteří Policii ČR důvěřují, poklesl a dnes lze konstatovat, že se ustálil na úrovni kolem 40 %. Z porovnání vývoje názorů na důvěryhodnost policie a armády vyplývá, že prošly v minulosti podobným vývojem, ovšem kredit armády byl vždy větší.

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) a Bezpečnostní informační služba (BIS) patří podobně jako Policie ČR mezi sledovanými organizacemi k těm s nižší mírou důvěry a i rozložení odpovědí na škále „určitě ano“ – „určitě ne“ je u těchto tří institucí velmi podobné. I v případě NBÚ a BIS se podíl lidí, kteří v tyto instituce mají důvěru, pohybuje kolem 40 %. Zatímco důvěra v BIS se za poslední rok v podstatě nezměnila, kredit NBÚ mírně oslabil. V říjnu 2005 mu důvěřovalo 48 % občanů, v říjnu 2006 to bylo 43 %.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
důvěra, instituce