Naše zjištění
6. 10. 2010

Důvěra občanů v soudy

Většina lidí důvěřuje Ústavnímu soudu, Nejvyššímu soudu a Nejvyššímu správnímu soudu. Důvěra v soudní instituce v posledních dvou letech kolísala v souvislosti s děním na politické scéně. Soudním institucím častěji důvěřují lidé spokojení s politickou situací, studenti, lidé vzdělanější, lépe materiálně zajištění a sympatizanti stran koalice.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 09/2010

VYDÁNO DNE 6. 10. 2010

VEŘEJNOST STABILNĚ DŮVĚŘUJE NEJVYŠŠÍM SOUDNÍM INSTITUCÍM

Většina lidí důvěřuje Ústavnímu soudu, Nejvyššímu soudu a Nejvyššímu správnímu soudu. Důvěra v soudní instituce v posledních dvou letech kolísala v souvislosti s děním na politické scéně. Soudním institucím častěji důvěřují lidé spokojení s politickou situací, studenti, lidé vzdělanější, lépe materiálně zajištění a sympatizanti stran koalice. Menší důvěru projevují lidé nespokojení s politickou situací, lidé s nižším vzděláním, méně materiálně zajištění a příznivci stran opozice.  

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 3.–13. září 2010. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1228 respondentů.

Většina občanů důvěřuje ve všechny tři nejvyšší soudní instituce v ČR, tzn. v Ústavní soud (57 %),  Nejvyšší soud (64 %) a Nejvyšší správní soud (60 %). Sledované instituce mají dlouhodobě většinovou důvěru veřejnosti, která se pohybuje okolo 65 %.

Pramen: STEM, Trendy 2010/9, 1228 respondentů

Míra důvěry v soudy úzce souvisí se společenským postavením jedince. V soudní instituce obecně častěji důvěřují studenti, lidé s vysokoškolským vzdělám a ti, kteří jsou velmi dobře anebo solidně materiálně zajištěni. Nedůvěru častěji deklarují naopak důchodci, nezaměstnaní, dělníci, lidé se základním vzděláním bez vyučení i s vyučením a ti, kteří se označují za špatně zajištěné anebo v zásadě chudé. Výrazně se sem promítá i spokojenost s politickou situací. Podrobněji to můžeme ukázat například na důvěře v Ústavní soud. Ti, kteří jsou  nespokojení s politickou situací, vyslovují výrazně nižší míru důvěry v ÚS.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
důvěra, instituce, soudy