Naše zjištění
21. 7. 2008

Důvěřa občanů v instituce

Ze sedmi aktuálně sledovaných institucí – politických stran, nevládních organizací, církví, nadací, místních úřadů, krajských úřadů a ministerstev – důvěřuje česká veřejnost nejvíce lokální samosprávě (74 %), vysokou míru důvěry požívají také nadace, nevládní organizace a krajské úřady. Církvím, ministerstvům a politickým stranám důvěřuje méně než třetina lidí. Důvěra v tyto instituce je významně diferencována stranickými preferencemi, vzděláním a majetkovou situací respondentů.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 6-2/2008

VĚTŠINA LIDÍ DŮVĚŘUJE LOKÁLNÍ A KRAJSKÉ SAMOSPRÁVĚ,
ALE I NEZISKOVÉMU SEKTORU

Ze sedmi aktuálně sledovaných institucí – politických stran, nevládních organizací, církví, nadací, místních úřadů, krajských úřadů a ministerstev – důvěřuje česká veřejnost nejvíce lokální samosprávě (74 %), vysokou míru důvěry požívají také nadace, nevládní organizace a krajské úřady. Církvím, ministerstvům a politickým stranám důvěřuje méně než třetina lidí.  Důvěra v tyto instituce je významně diferencována stranickými preferencemi, vzděláním
a majetkovou situací respondentů.

 

Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativního výzkumu STEM ze série Trendy. Výzkumné šetření se uskutečnilo ve dnech 13.–23. 6. 2008 na souboru 1244 občanů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru.

V letošním červnovém výzkumu jsme se, stejně jako vloni v červnu a na konci roku 2004, ptali dospělé české populace, do jaké míry důvěřuje vybraným institucím – politickým stranám, nevládním organizacím, církvi, nadacím a neziskovým organizacím, místním úřadům/úřadům městských částí, krajským úřadům a ministerstvům/centrálním úřadům.

Z testovaných institucí důvěřuje relativně nejvíce lidí (74 %) místním – obecním a městským – úřadům. Dvě třetiny oslovených občanů (65 %) důvěřují nadacím a neziskovým organizacím, podobný podíl lidí (63 %) vyslovil také důvěru krajům a krajským úřadům či nevládním organizacím (59 %). Církvím, ministerstvům a politickým stranám vyslovila důvěru méně než polovina lidí. Církvím a ministerstvům a centrálním úřadům důvěřuje přibližně třetina občanů, relativně nejméně lidí (22 %) důvěřuje politickým stranám.

Pramen: STEM, Trendy 6-2/2008, 1244 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
důvěra, instituce