Naše zjištění
29. 6. 2007

Důvěra institucím

Důvěra v politické strany je velmi nízká (28 % populace), církvi důvěřuje relativně větší část populace (37 %). V nevládní neziskové organizace má důvěru mírně více než polovina veřejnosti (55 %). Místní úřady, resp. úřady městských částí mají vysokou míru důvěryhodnosti – 72 % – a drží si ji již několik let.

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 6/2007

LOKÁLNÍ SAMOSPRÁVA MÁ STÁLE VYSOKOU DŮVĚRU OBČANŮ

Důvěra v politické strany je velmi nízká (28 % populace), církvi důvěřuje relativně větší část populace (37 %). V nevládní neziskové organizace má důvěru mírně více než polovina veřejnosti (55 %). Místní úřady, resp. úřady městských částí mají vysokou míru důvěryhodnosti – 72 % – a drží si ji již několik let.  

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 8. června 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1213 respondentů.

V letošním červnovém výzkumu jsme se, stejně jako na konci roku 2004, ptali dospělé české populace, do jaké míry důvěřuje vybraným institucím – politickým stranám, nevládním organizacím, církvi a místním úřadům/úřadům městských částí.

Pokud se podíváme na to, jak vysokou míru důvěry vkládají naši občané politickým stranám, vidíme, že příliš vysoká není. Do politických stran vkládá důvěru přibližně každý třetí občan ČR (28 %), mírně nadpoloviční většina (54 %) populace jim spíše nedůvěřuje a pro necelou pětinu (18 %) lidí jsou politické strany zcela nedůvěryhodné. 

Důvěru našich občanů v politické strany jsme zkoumali již na sklonku roku 2004, tehdy byl celkový výsledek ještě mírně horší než dnes – politickým stranám vyjádřila důvěru pětina populace a téměř čtvrtina (23 %) lidí tehdy prohlašovala, že politickým stranám nedůvěřuje vůbec.

Pramen: STEM, Trendy 2004/12, 1681 respondentů, Trendy 2007/6, 1213 respondentů

Politickým stranám důvěřují častěji lidé, kteří deklarují, že je pro ně důležité, co se děje na české politické scéně (32 %), lidé, pro něž je současný režim lepší než ten před rokem 1989 (38 %), a občané, kteří vyjadřují spokojenost se současnou politickou situací (59 %). Dalším faktorem, který výrazně diferencuje důvěru lidí v politické strany, jsou stranické preference. Ukazuje se, že relativně nejvyšší míru důvěry v politické strany vyjadřují příznivci vládní ODS (51 %), s určitým odstupem také stoupenci KDU-ČSL (35 %). Politické strany jsou naproti tomu málo důvěryhodné stoupencům KSČM (politickým stranám důvěřuje 12 % z nich) nebo ČSSD (19 %). Důvěra v politické strany je dále podmíněna věkem, vzděláním a finanční situací respondentů. Platí, že vyšší důvěru v politické strany projevují mladší lidé do 44 let (32 %), osoby s vyšším vzděláním (vysokoškolsky vzdělaní lidé 37 %) a respondenti zvyklí na dobrý materiální standard (44 %).

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
důvěra, instituce, politické strany