Volební model

V důsledku narůstající volatility v chování voličů využívá výzkumný ústav STEM od srpna 2022 pro konstrukci volebního modelu novou metodiku. Základním kamenem modelu nadále zůstává otevřená otázka na preference, přičemž se zaznamenává doslovná odpověď respondentů. Nový přístup rozšiřuje zavedenou praxi, kdy jsme do modelu nevpouštěli respondenty se slabým vztahem k jejich preferované straně, lidi bez […]