Naše zjištění
19. 2. 2007

Vláda pevné ruky

Společnost STEM pravidelně sleduje, jak silně občané ČR požadují v politice radikální stanoviska a rázná řešení a zda by přivítali, kdyby v naší zemi vládla pevná ruka a někdo určoval, co se má dělat.

Informace z výzkumu Trendy 2/2007

šest lidí z deseti volá po vládě pevné ruky

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 8. února 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1222 obyvatel ČR.

„Myslíte si, že by bylo dobře, kdyby v naší zemi vládla pevná ruka a někdo určil, co se má dělat?“

 

Společnost STEM pravidelně sleduje, jak silně občané ČR požadují v politice radikální stanoviska a rázná řešení a zda by přivítali, kdyby v naší zemi vládla pevná ruka a někdo určoval, co se má dělat. Letošní výzkum – stejně jako řada předchozích – ukazuje, že příznivců rázných a radikálních řešení je v naší společnosti zastoupeno přibližně stejně jako lidí založených spíše konzervativně (55 % versus 53 %). Občanů, kteří mají pocit, že by bylo dobré, kdyby v naší zemi vládla pevná ruka, je ještě o něco více (61 %).

„Zastáváte v politice radikální stanoviska, jste příznivcem rázných řešení?“

 

Pramen: STEM, TRENDY 2007/2, 1222 respondentů

Podíl stoupenců vlády pevné ruky ale vždy nedosahoval takové výše jako dnes. V prvních letech vývoje samostatného českého státu pociťovala potřebu jasně určit směr dalšího vývoje zhruba polovina lidí. Tento názor postupem času mírně oslaboval, ale od konce roku 1996 a především po politické krizi z let 1997 a 1998 začal opět výrazně posilovat. Od konce devadesátých let minulého století až dodnes – až na mírné výkyvy v letech 2001 a 2003 – by vládu pevné ruky přivítalo přibližně šest lidí z deseti.

Pramen: STEM, Trendy 1993/06 – 2007/02

Přívrženci vlády pevné ruky jsou stejně zastoupeni mezi ženami i muži, mezi lidmi různého věku i mezi chudými i bohatými. Určité rozdíly se ukazují v závislosti na vzdělání respondentů. Zatímco u lidí s vysokoškolským diplomem mírně převládá přesvědčení, že vláda pevné ruky v naší zemi není dobrým řešením, lidé s nižším vzděláním naopak myšlenku vlády pevné ruky spíše vítají. 

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
demokracie, vláda