Naše zjištění
22. 11. 2012

Úroveň ČR v rámci Evropy

Téměř polovina (45 %) občanů ČR hodnotí Českou republiku v rámci Evropské unie jako slabě se rozvíjející zemi, skoro všichni ostatní jako zemi průměrně se rozvíjející. Dosti skepticky hodnotí Češi i budoucnost své země. Dvě třetiny lidí si myslí, že Česko bude za deset let průměrnou evropskou zemí, podle 30 % budeme pod evropským průměrem. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2012 VYDÁNO DNE  22.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2012

VYDÁNO DNE  22. 11. 2012

NÁZOR, ŽE ČR PATŘÍ MEZI SLABĚ SE ROZVÍJEJÍCÍ ZEMĚ EU, OPĚT POSÍLIL

Téměř polovina (45 %) občanů ČR hodnotí Českou republiku v rámci Evropské unie jako slabě se rozvíjející zemi, skoro všichni ostatní jako zemi průměrně se rozvíjející. Dosti skepticky hodnotí Češi i budoucnost své země. Dvě třetiny lidí si myslí, že Česko bude za deset let průměrnou evropskou zemí, podle 30 % budeme pod evropským průměrem.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 27. 10. – 5. 11. 2012. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1062 respondentů.

Před dvěma roky, krátce po první vlně ekonomické krize, se více než 60 % Čechů klonilo k názoru, že Česko patří v Evropské unii k průměrně se rozvíjejícím zemím. V současnosti klesl podíl průměrného hodnocení na 51 %, přičemž skoro stejně je už těch, podle nichž patříme k zemím rozvíjejícím se slabě. Skupina občanů, kteří vidí Česko nad průměrem zemí EU, se snížila na 4 %.

„Řekl(a) byste, že Česká republika v rámci Evropské unie patří mezi:“(%)

Pramen: STEM, Trendy 2010-2012

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
Česká republika, Evropa, hodnocení, úroveň