Naše zjištění
23. 11. 2011

Úroveň ČR v rámci EU

Více než polovina občanů ČR hodnotí Českou republiku v rámci Evropské unie jako průměrně se rozvíjející zemi (57 %) a ještě více jich očekává, že i za deset let bude naše republika patřit k průměrným evropským zemím (67 %). INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2011 VYDÁNO DNE  23. 11.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2011

VYDÁNO DNE  23. 11. 2011

ZA POSLEDNÍ ROK POSÍLIL NÁZOR, ŽE ČR PATŘÍ MEZI SLABĚ SE ROZVÍJEJÍCÍ ZEMĚ EU.

Více než polovina občanů ČR hodnotí Českou republiku v rámci Evropské unie jako průměrně se rozvíjející zemi (57 %) a ještě více jich očekává, že i za deset let bude naše republika patřit k průměrným evropským zemím (67 %).

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31. 10. – 7. 11. 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1257 respondentů.

V hodnocení pozice České republiky v rámci Evropské unie se čeští občané nejčastěji přiklánějí k názoru, že naše republika patří k průměrně se rozvíjejícím zemím. Více než třetina občanů je skeptičtější, ČR podle nich patří mezi slabě se rozvíjející země. Zastoupení názoru, že naše země patří mezi úspěšné země EU, je v populaci velmi nízké (6 %). Za poslední rok přitom posílil názor, že ČR patří mezi slabě se rozvíjející země EU.

„Řekl(a) byste, že Česká republika v rámci Evropské unie patří mezi:“

 

 

Pramen: STEM, Trendy 10/2011, 1255 respondentů, 11/2011, 1257 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
ekonomická situace, Evropská unie