Správní rada

Petr Václavík

sociolog a ekonom, člen správní rady

Narozen 1958 v Jaroměři. Vystudoval sociologii a politickou ekonomii na FF UK. Věnoval se empirickému sociologickému výzkumu, má podstatnou zásluhu na zrodu základních mediálních výzkumů v ČR. Byl ředitelem marketingu ve vydavatelstvích Ringier a Economia, ředitelem společnosti e-Media. Koordinoval metodiku výzkumů v Unii vydavatelů denního tisku. V letech 2003 až 2015 byl výkonným ředitelem společnosti STEM, kde kromě operativního řízení byl autorem a spoluautorem většiny výzkumných projektů.