Naše zjištění
27. 9. 2013

Stranické preference září II. 2013

V září STEM provedl druhý výzkum volebních preferencí. Ve snaze omezit chyby při publikaci výsledků uvádí nejdříve volební model, ostatní obvyklé údaje jsou přiloženy jako doplněk této zprávy. V druhé půli září by se do parlamentu nejspíše dostalo sedm stran. V růstu pokračuje hnutí ANO, dílčí zlepšení zaznamenala ODS a KSČM. Dílčí pokles naopak vidíme u TOP 09 a u ČSSD.

STEM – VOLEBNÍ MODEL – DRUHÁ PŮLE ZÁŘÍ  2013

V září STEM provedl druhý výzkum volebních preferencí. Ve snaze omezit chyby při publikaci výsledků uvádí nejdříve volební model, ostatní obvyklé údaje jsou přiloženy jako doplněk této zprávy. V druhé půli září by se do parlamentu nejspíše dostalo sedm stran. V růstu pokračuje hnutí ANO, dílčí zlepšení zaznamenala ODS a KSČM. Dílčí pokles naopak vidíme u TOP 09 a u ČSSD.

Citovaný výzkum STEM byl proveden v pravidelné sérii TRENDY osobními rozhovory face-to-face s využitím kvótního výběru ve dnech 15. – 21. září 2013 na souboru 1043 dotázaných reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. Na výzkumu pracovalo 316 školených tazatelů STEM. Statistická chyba u tohoto souboru se pohybuje kolem ± 2 procentních bodů u menších stran, u větších stran kolem ± 3 procentních bodů. Výzkumná série TRENDY je hrazena výhradně z prostředků STEM a nezávisí na žádném zadavateli mimo STEM.

VOLEBNÍ MODEL STEM

Volební model vyjadřuje předpokládaný výsledek voleb, pokud by se uskutečnily v době provedení výzkumu. Nejedná se o prognózu výsledku říjnových voleb. Model je založen na stranických preferencích, které najdete dále v této zprávě. Přeložit čísla stranických preferencí do modelového volebního výsledku není jednoduché, neboť lze jen obtížně zjistit, kteří dotázaní se voleb skutečně zúčastní, zda volební motivace voličů bude podobná jako v minulých volbách nebo se změní, zda se do volebního výsledku budou promítat emoce na poslední chvíli apod. Předkládaný volební model STEM zanedbává dnes nerozhodnuté občany a ty, kteří nejsou ochotni uvést žádné preference. Opírá se o dosažené výsledky v posledních volbách a částečně si všímá pevnosti vazby k volené straně.

Volební model STEM – druhá půle září 2013 (%)

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Stranické preference
preference, stranické preference