Naše zjištění
18. 12. 2007

Stranické preference prosinec 2007

Prosincové preference ukazují, že výkyv nálad , který jsme zaznamenali minulý měsíc, byl zřejmě situačně či emotivně podmíněný a neměl dlouhého trvání. V prosinci data navazují na trend, který jsme zaznamenávali celkem systematicky po celý letošní rok: ČSSD posilovala, ODS ztrácela. Postavení ostatních stran přes různé aféry zůstávalo více méně stabilní. ČSSD v současné době zřetelně vede a dosahuje svých nejlepších výsledků.

STEM – PREFERENCE POLITICKÝCH STRAN – PROSINEC  2007

Prosincové preference ukazují, že výkyv nálad , který jsme zaznamenali minulý měsíc, byl zřejmě situačně či emotivně podmíněný a neměl dlouhého trvání. V prosinci data navazují na trend, který jsme zaznamenávali celkem systematicky po celý letošní rok: ČSSD posilovala, ODS ztrácela. Postavení ostatních stran přes různé aféry zůstávalo více méně stabilní. ČSSD v současné době zřetelně vede a dosahuje svých nejlepších výsledků. Ochota účastnit se voleb je podobná jako minulý měsíc, o něco ubylo nejistoty a váhání.

Pravidelný výzkum volebních preferencí STEM byl proveden metodou kvótního výběru ve dnech 3. – 10. prosince 2007 na rozsáhlém souboru 1326 respondentů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. Statistická chyba u tohoto souboru se pohybuje kolem +- 1,5 procentního bodu u menších stran, u větších stran kolem +- 2,5 procentního bodu.

STRANICKÉ PREFERENCE

Stranické preference ukazují rozložení politických sympatií u celého souboru dotázaných, tj. včetně nerozhodnutých a lidí, kteří nejsou schopni či ochotni jmenovat preferenci žádné strany či otevřeně řeknou, že nebudou volit žádnou stranu. Jde o základní, hrubý údaj, kde podíly preferencí pro jednotlivé strany jsou ze samotné povahy ukazatele nižší, než by odpovídalo vlastnímu volebnímu výsledku, o němž rozhodují jen účastníci voleb.

"Pokud byste (přesto) šel(šla) volit, kterou stranu byste příští týden volil(a)

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?"

(údaje za prosinec 2007; otevřená otázka  – bez použití karet s názvy stran)

POZOR: STRANICKÉ PREFERENCE NEVYJADŘUJÍ VOLEBNÍ VÝSLEDEK !

MODEL VOLEBNÍCH ZISKŮ

Hypotetické počty mandátů v prosinci 2007

Stranické preference zobrazují relativní sílu politických stran k danému okamžiku výzkumu. Přeložit tato čísla do modelového volebního výsledku není jednoduché, neboť lze jen obtížně zjistit, kteří dotázaní se voleb skutečně zúčastní, zda volební motivace voličů bude podobná jako v minulých volbách nebo se změní, zda se do volebního výsledku budou promítat emoce na poslední chvíli apod. Předkládaný volební model zanedbává dnes nerozhodnuté občany a ty, kteří nejsou ochotni uvést žádné preference. Opírá se o dosažené výsledky v posledních volbách, částečně si všímá pevnosti rozhodnutí zúčastnit se voleb u stoupenců různých stran. V hrubých obrysech také odhaduje vlivy d’Hondtovy metodiky přepočítávání hlasů na mandáty, i když zcela přesně a spolehlivě nelze zachytit rozložení politických nálad v našich nejmenších krajích. Jde o odhad – odchylka u všech stran může být +- 2 mandáty.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Stranické preference
preference, stranické preference