Naše zjištění
17. 12. 2004

Stranické preference – prosinec 2004

Výsledky výzkumu, provedeného koncem listopadu a v prvním prosincovém týdnu, potvrdily posílení pozice ODS. Přinesly ale také náznak zlepšení u ČSSD, kterou nyní od druhé KSČM dělí je nepatrný rozdíl. U KDU-ČSL, US-DEU, skupin nezávislých a mimoparlamentních stran zaznamenáváme stabilní situaci. Celkově lze říci, že v prosinci preference přinesly jen dílčí posuny a v zásadě odpovídají těsně povolební situaci.

STRANICKÉ PREFERENCE STEM – PROSINEC 2004

Ve dnech 29.11. – 7.12. 2004 provedl STEM výzkum na rozsáhlém souboru 1681 občanů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let.

Výsledky výzkumu, provedeného koncem listopadu a v prvním prosincovém týdnu, potvrdily posílení pozice ODS. Přinesly ale také náznak zlepšení u ČSSD, kterou nyní od druhé KSČM dělí je nepatrný rozdíl. U KDU-ČSL, US-DEU, skupin nezávislých a mimoparlamentních stran zaznamenáváme stabilní situaci. Celkově lze říci, že v prosinci preference přinesly jen dílčí posuny a v zásadě odpovídají těsně povolební situaci.

Tak jako minulý měsíc zůstává ochota účastnit se voleb do Poslanecké sněmovny poměrně nízká – 61%. Subjektivně uváděná ochota volit je, jak známo, nadsazená: pokud bychom měli odhadovat skutečnou volební účast ve volbách do PS na základě předpokladu obdobného chování jako v roce 2002, byla by skutečná účast 53 – 54%.

"Pokud byste (přesto) šel(šla) volit, kterou stranu byste příští týden volil(a)

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?"

(otevřená otázka bez použití karet)

Reprezentativní soubor obyvatel ČR starších 18 let, kvótní výběr,

dotázáno 1681 respondentů ve dnech 29.11. – 7.12. 2004

Pozn.: Jsou uvedeny všechny strany, které získaly alespoň 0,5% hlasů

Pokud bychom si chtěli přiblížit profil hlavních politických stran podle názorové skladby jejich příznivců, umožní nám to třídění s otázkou, kde se respondenti sami zařazovali do jedné z šesti nabízených orientací. Kolem třetiny dokázaných se nechce nebo neumí do těchto skupin zařadit. Za zmínku stojí, že 11 % příznivců KSČM se cítí být sociálními demokraty, subjektivně přiznávané stoupence komunismu však mezi sociálními demokraty nenalezneme. Potvrzuje se spíše liberální profil ODS a spíše konzervativní profil u KDU-ČSL, obě tyto strany je však možné označit za liberálně-konzervativní, případně konzervativně-liberální. U malých stran datovou ilustraci z důvodu nízké statistické významnosti v obrázku neuvádíme, data však naznačují liberální profil u SNK a US-DEU.

Názorová orientace sympatizantů hlavních politických stran

Pramen: STEM, Trendy 2004/12

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Stranické preference
politické strany, volební preference