Naše zjištění
13. 3. 2007

Stranické preference – březen

Březnové preference ukazují stabilitu pozic obou nejsilnějších stran, ČSSD a ODS. Rozdíl mezi ODS na prvním místě a ČSSD na místě druhém je stejně jako před měsícem přibližně 8 procentních bodů. Jistý pokles vykazuje KSČM, na jejíž výsledek se dotáhla Strana zelených. STEM – PREFERENCE POLITICKÝCH STRAN
BŘEZEN 2007 Pravidelný výzkum volebních preferencí STEM byl proveden metodou kvótního výběru ve dnech 1. – 6.

STEM – PREFERENCE POLITICKÝCH STRAN
BŘEZEN 2007

Pravidelný výzkum volebních preferencí STEM byl proveden metodou kvótního výběru ve dnech 1. – 6. března 2007 na souboru 1272 respondentů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. Statistická chyba u tohoto souboru se pohybuje kolem +- 1,5 procentního bodu u menších stran, u větších stran kolem +- 2,5 procentního bodu.

Březnové preference ukazují stabilitu pozic obou nejsilnějších stran, ČSSD a ODS. Rozdíl mezi ODS na prvním místě a ČSSD na místě druhém je stejně jako před měsícem přibližně 8 procentních bodů. Jistý pokles vykazuje KSČM, na jejíž výsledek se dotáhla Strana zelených.

STRANICKÉ PREFERENCE

Stranické preference ukazují rozložení politických sympatií u celého souboru dotázaných, tj. včetně nerozhodnutých a lidí, kteří nejsou schopni či ochotni jmenovat preferenci žádné strany či otevřeně řeknou, že nebudou volit žádnou stranu. Jde o základní, hrubý údaj, kde podíly preferencí pro jednotlivé strany jsou ze samotné povahy ukazatele nižší, než by odpovídalo vlastnímu volebnímu výsledku, o němž rozhodují jen účastníci voleb.

"Pokud byste (přesto) šel(šla) volit, kterou stranu byste příští týden volil(a)

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?"

(otevřená otázka  – bez použití karet s názvy stran)

pozor: stranické preference neVYJADŘUJÍ volební výsledEk!

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Stranické preference
preference, stranické preference