Naše zjištění
16. 11. 2009

Srovnání režimů

Téměř tři pětiny lidí (58 %) hodnotí celkově současný režim jako lepší než předlistopadový. Opačný názor má necelá čtvrtina naší populace (23 %), podle zbylých jsou oba režimy asi tak stejné. Tento poměr se od roku 2001 zásadně nemění. Režim socialismu před rokem 1989 obhajuje přes 60 % stoupenců KSČM (pro současný režim je šestina), ale také čtvrtina sympatizantů ČSSD.

TISKOVÁ INFORMACE Z LISTOPADOVÉHO VÝZKUMU STEM

VYDÁNO DNE 16. 11. 2009

JE SOUČASNÝ REŽIM LEPŠÍ NEŽ TEN PŘED ROKEM 1989?

JE, ŘÍKÁME, BYŤ SE SMÍŠENÝMI POCITY Z VÝVOJE PO LISTOPADU.

Téměř tři pětiny lidí (58 %) hodnotí celkově současný režim jako lepší než předlistopadový. Opačný názor má necelá čtvrtina naší populace (23 %), podle zbylých jsou oba režimy asi tak stejné. Tento poměr se od roku 2001 zásadně nemění. Režim socialismu před rokem 1989 obhajuje přes 60 % stoupenců KSČM (pro současný režim je šestina), ale také čtvrtina sympatizantů ČSSD.

Takřka se nemění ani to, že zhruba polovina lidí má z polistopadového vývoje smíšené pocity. Je poněkud překvapivé, že navzdory současným ekonomickým potížím nabývají lidé, kteří jsou s vývojem po roce 1989 spokojeni, převahu nad nespokojenými.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31.října – 9. listopadu 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1278 respondentů.

Je současný režim lepší než ten, který zde byl před rokem 1989? STEM se na tuto zásadní otázku ptá již od roku 1992, aktuální výsledky zaznamenává první graf.

"Když vezmete všechno dohromady a srovnáte minulý a současný režim, řekl(a) byste, že současný režim je lepší, stejný, nebo horší než ten předcházející, tj. před listopadem 1989?"

Pramen: STEM, Trendy 11/2009, 1278 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
režim, vývoj po roce 1989