Naše zjištění
9. 5. 2013

Sounáležitost s EU

Sounáležitost s Evropou pociťují zhruba dvě třetiny Čechů. V porovnání s obdobím našeho předsednictví EU se tento pocit mírně oslabil, poslední dva roky se nemění. Od roku 2011 se nemění ani podíl lidí, kteří by hypoteticky chtěli mít vedle českého občanství i občanství EU – v současnosti je jich 39 %. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2013 VYDÁNO DNE 9. 5.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2013

VYDÁNO DNE 9. 5. 2013

DVĚ PĚTINY LIDÍ BY CHTĚLY MÍT VEDLE ČESKÉHO

 I EVROPSKÉ OBČANSTVÍ.

Sounáležitost s Evropou pociťují zhruba dvě třetiny Čechů. V porovnání s obdobím našeho předsednictví EU se tento pocit mírně oslabil, poslední dva roky se nemění. Od roku 2011 se nemění ani podíl lidí, kteří by hypoteticky chtěli mít vedle českého občanství i občanství EU – v současnosti je jich 39 %.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2.-9. 4. 2013. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1009 respondentů.

STEM dlouhodobě sleduje vztah našich občanů k Evropské unii z různých hledisek. Jedním z nich je míra pocitové sounáležitosti s Evropou. Sounáležitost s Evropou jednoznačně cítí pětina českých občanů, dalších 46 % „spíše“. Jednoznačně ji odmítá asi desetina lidí.

„Cítíte Vy osobně sounáležitost s Evropou, cítíte se být Evropanem?“

Pramen: STEM, Trendy 4/2013, 1009 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Česká republika, Evropská unie, občané, sounáležitost