Naše zjištění
31. 5. 2012

Sounáležitost s EU

Sounáležitost s Evropou pociťují zhruba dvě třetiny Čechů. Od doby našeho předsednictví EU se tento pocit mírně oslabuje. Od roku 2005 pozvolna klesá i podíl lidí, kteří by hypoteticky chtěli mít vedle českého občanství i občanství EU – v současnosti je jich 38 %. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2012 VYDÁNO DNE 31. 5.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2012

VYDÁNO DNE 31. 5. 2012

 

ČESKÉ A EVROPSKÉ OBČANSTVÍ SOUČASNĚ BY CHTĚLA VÍCE NEŽ TŘETINA OBČANŮ.

Sounáležitost s Evropou pociťují zhruba dvě třetiny Čechů. Od doby našeho předsednictví EU se tento pocit mírně oslabuje. Od roku 2005 pozvolna klesá i podíl lidí, kteří by hypoteticky chtěli mít vedle českého občanství i občanství EU – v současnosti je jich 38 %.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 18.-29. 4. 2012. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1084 respondentů.

STEM dlouhodobě sleduje vztah našich občanů k Evropské unii z různých hledisek. Jedním z nich je míra pocitové sounáležitosti s Evropou. Sounáležitost s Evropou jednoznačně cítí skoro pětina českých občanů, dalších 46 % „spíše“. Jednoznačně ji odmítá asi desetina lidí.

„Cítíte Vy osobně sounáležitost s Evropou, cítíte se být Evropanem?“

Pramen: STEM, Trendy 4/2012, 1084 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
Evropská unie, sounáležitost