Naše zjištění
17. 9. 2008

Rusko-gruzínský konflikt

Zhoršení mezinárodní bezpečnostní situace v souvislosti s rusko-gruzínským konfliktem předpokládá každý druhý občan. Vzhledem k distribuci odpovědí je však zřejmé, že názory veřejnosti jsou jen mělce zakotveny. O něco častější obavy mají starší lidé, občané s horším materiálním standardem a lidé levicově orientovaní.

INFORMACE Z VÝZKUMŮ STEM TRENDY 08/09

PODLE POLOVINY LIDÍ SE VLIVEM RUSKO-GRUZÍNSKÉHO KONFLIKTU VÝRAZNĚ ZHORŠÍ MEZINÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE

Zhoršení mezinárodní bezpečnostní situace v souvislosti s rusko-gruzínským konfliktem předpokládá každý druhý občan. Vzhledem k distribuci odpovědí je však zřejmé, že názory veřejnosti jsou jen mělce zakotveny. O něco častější obavy mají starší lidé, občané s horším materiálním standardem a lidé levicově orientovaní. V rusko-gruzínském konfliktu jsou občané ČR spíše na straně Gruzie než Ruska, relativně velká část z nich však neví, na čí stranu se v tomto konfliktu přiklonit.   

Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativního výzkumu STEM ze série Trendy. Výzkumné šetření se uskutečnilo ve dnech 29. 8. – 8. 9. 2008 na souboru 1354 občanů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru.

Na přelomu srpna a září se společnost STEM v rozsáhlém reprezentativním šetření našich spoluobčanů dotázala mimo jiné také na jejich názory na rusko-gruzínský konflikt a na jeho vliv. Každý druhý občan ČR si myslí, že v souvislosti s tímto konfliktem dojde k výraznému zhoršení mezinárodní bezpečnostní situace. Silně však tento pocit sdílí jen desetina lidí. Vzhledem k distribuci odpovědí, kdy krajní varianty („určitě ano“ a „určitě ne“) označil jen malý podíl respondentů a zbytek se rovnoměrně rozdělil mezi odpovědi „spíše ano“ a „spíše ne“, můžeme říci, že názory veřejnosti na tuto věc ještě nejsou vykrystalizovány.

Pramen: STEM, Trendy 2008/9, 1354 respondentů

Obavy z vyhrocení mezinárodní bezpečnostní situace mají o něco častěji lidé starší 60 let (55 %), lidé hlásící se politicky k levici (57 %) a občané, kteří jsou špatně majetkově zajištěni (56 %). Pokud se podíváme podrobněji na odpovědi stoupenců různých politických stran, ukazuje se, že relativně nejsilnější pocit, že rusko-gruzínský konflikt významně zhorší mezinárodní bezpečnostní situaci, mají příznivci KDU-ČSL a KSČM. Relativně nejméně obav mají naproti tomu přívrženci ODS.

Nerozhodnosti veřejnosti ohledně rusko-gruzínského konfliktu a jeho následků odpovídá i distribuce odpovědí na další otázku výzkumu, ve které jsme se lidí ptali, na čí straně v tomto konfliktu oni osobně jsou. Dvě pětiny veřejnosti nedokázaly odpovědět a označily variantu odpovědi „nevím“. V konfliktu, který vznikl mezi Gruzií a Ruskem, stojí na straně Gruzie zhruba dvakrát více občanů než na straně Ruska.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
mezinárodní bezpečnost, mezinárodní politika