Naše zjištění
26. 10. 2001

Profesionalizace armády má zelenou

Důvěra v českou armádu v průběhu posledních dvou let vzrostla a pohybuje se kolem 60 % populace, což jsou hodnoty srovnatelné s počátkem 90. let. Důvěra v armádu je prakticky nezávislá na politické orientaci lidí či na vzdělání. Trochu jinak je to s názorem na profesionalizaci armády. Celkově je úmysl profesionalizovat AČR přijímán velmi vstřícně, souhlasí s ním zhruba čtyři pětiny lidí.

Informace z výzkumu Trendy 9/2001

Profesionalizace armády má zelenou

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 3.-9. září 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1620 občanů.

Důvěra v českou armádu v průběhu posledních dvou let vzrostla a pohybuje se nyní kolem 60 % populace, což jsou hodnoty srovnatelné s počátkem 90. let, s dobou všeobecné euforie a víry v rychlou nápravu věcí. Pozoruhodné je, že důvěra v armádu je prakticky nezávislá na politické orientaci lidí či na vzdělání. Nejvyšší důvěře se armáda těší mezi staršími lidmi (nad 60 let), ale i rozdíly v důvěře lidí různého věku jsou velmi malé.

Trochu jinak je to s názorem na profesionalizaci armády. Celkově je úmysl profesionalizovat AČR přijímán velmi vstřícně a je velmi pravděpodobné, že zásadní reformu AČR spojenou s její profesionalizací bude prosazovat většina politických stran i v předvolební kampani.

V programech politických stran se objevují různé záměry a cíle.

Řekněte prosím, nakolik tyto záměry a cíle Vy osobně podporujete.

  Profesionalizace armády
Určitě podporuji 40 %
Spíše podporuji 41 %
Spíše nepodporuji 16 %
Určitě nepodporuji 3 %

Pramen: STEM, Trendy 9/2001

Podrobnější sociodemografická analýza však ukazuje, že přece jen v populaci existuje skupina osob, která se na profesionalizaci dívá s nedůvěrou. Nejsilněji je tato skupina zastoupena mezi věkovou skupinou nad 60 let a mezi lidmi se silně levicovou politickou orientací. Část „starých komunistů“ je tedy přesvědčena, že současná forma armády je plně vyhovující (proto AČR také důvěřují) a naopak profesionalizací by podle jejich názoru česká armáda utrpěla. Na opačném pólu jsou mladší lidé s vysokoškolským vzděláním, kteří jsou k současné armádě poměrně kritičtí a kteří jsou rozhodně pro její profesionalizaci.

    Pramen: STEM, Trendy 1992-2001

Pramen: STEM, Trendy 9/2001

        Pramen: STEM, Trendy 9/2001, 4K – lidé, kteří v otevřené otázce na volenou stranu uvádějí „čtyřkoalice“

        Pramen: STEM, Trendy 9/2001, 4K – lidé, kteří v otevřené otázce na volenou stranu uvádějí „čtyřkoalice“

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
armáda, bezpečnost, důvěra