Naše zjištění
12. 12. 2005

Popularita hejtmanů

Od posledních voleb do krajských zastupitelstev uplynul více než rok. Následující zpráva přináší informace o popularitě hejtmanů v příslušných krajích a o popularitě primátora Prahy Pavla Béma.   INFORMACE Z VÝZKUMŮ TRENDY 2005/7 – 2005/11 POPULARITA HEJTMANŮ V KRAJÍCH    Přehled popularity hejtmanů v krajích navazuje na zprávu z června letošního roku.

 

INFORMACE Z VÝZKUMŮ TRENDY 2005/7 – 2005/11

POPULARITA HEJTMANŮ V KRAJÍCH

  

Přehled popularity hejtmanů v krajích navazuje na zprávu z června letošního roku. Společnost STEM pokračuje v sérii krajských výzkumů a v období červenec – listopad 2005 se jí podařilo sestavit rozsáhlý reprezentativní  vzorek 6387 respondentů starších 18 let ze všech krajů České republiky. 

Od posledních voleb do krajských zastupitelstev uplynul více než rok. Následující zpráva přináší informace o popularitě hejtmanů v příslušných krajích a o popularitě primátora Prahy Pavla Béma.  

 Období od července do listopadu 2005 vyneslo na první příčku žebříčku popularity hejtmanů Jana Zahradníka, těsně následovaného druhým Evženem Tošenovským. Třetí místo obsadil Pavel Bém. Na čtvrté místo se dostal jeden z nových hejtmanů, zvolených ve volbách v listopadu loňského roku, Petr Skokan. Páté místo patří Stanislavu Juránkovi.  

 Následující graf představuje hodnocení těchto pěti nejpopulárnějších hejtmanů, celkové pořadí hejtmanů znázorňuje žebříček v závěru tiskové zprávy. 

 

Pramen: STEM, Trendy 2005/7 – 2005/11

 Pozn.: Pořadí podle součtu odpovědí „velmi příznivý“ a „spíše příznivý“.  

 Po dobu působnosti nových hejtmanů, kteří se ujali úřadu po volbách v listopadu 2004, se dvěma podařilo získat větší popularitu, než měli jejich předchůdci. Jedním z nich je v současné době čtvrtý nejpopulárnější hejtman Petr Skokan, druhým Libor Lukáš. Zbývající tři nově zvolení hejtmané Ivan Kosatík, Michal Rabas a Miloš Vystrčil popularity svých předchůdců nedosahují. Libor Lukášek spolu s Petrem Skokanem patří k hejtmanům, jejichž popularita od června letošního roku nejvíce vzrostla.  

 Vývoj popularity hejtmanů v krajích, ve kterých došlo po posledních krajských volbách k personální změně na tomto postu, zachycuje graf v příloze.

.

 

 
Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Popularita politiků
hejtman, kraj, popularita