Naše zjištění
28. 1. 2009

Podpora schválení Lisabonské smlouvy

Většina Čechů (64 %) zastává názor, že Parlament ČR by měl schválit Lisabonskou smlouvu. V porovnání s výsledky z října 2008 vzrostl podíl kladných odpovědí o 19 procentních bodů. Zmíněná skutečnost ovšem nesouvisí s nárůstem znalosti obsahu Lisabonské smlouvy. Ta se totiž za uplynulé tři měsíce nezvýšila tak výrazně, jako souhlas s jejím schválením.

INFORMACE Z VÝZKUMŮ STEM TRENDY 01/2009

VÝRAZNÝ POSUN V NÁZORECH NA LISABONSKOU SMLOUVU:

VĚTŠINA LIDÍ SI MYSLÍ, ŽE PARLAMENT BY LISABONSKOU SMLOUVU SCHVÁLIT MĚL.

Většina Čechů (64%) zastává názor, že Parlament ČR by  měl schválit Lisabonskou smlouvu. V porovnání s výsledky z října 2008 vzrostl podíl kladných odpovědí o 19 procentních bodů. Zmíněná skutečnost ovšem nesouvisí s nárůstem znalosti obsahu Lisabonské smlouvy. Ta se totiž za uplynulé tři měsíce nezvýšila tak výrazně, jako souhlas s jejím schválením. V pozadí podpory reformního dokumentu může být spíše obava lidí ze ztráty naší prestiže, ke které by mohlo podle jejich soudu dojít, v případě, že parlament Lisabonskou smlouvu neschválí.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeném na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2. 1. – 9. 1 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1258 respondentů.

Společnost STEM dlouhodobě sleduje názory lidí na otázky spojené s reformou Evropské unie. Počínaje únorem roku 2008 proto začala monitorovat i postoje občanů k Lisabonské smlouvě.

Jak vidí schvalování Lisabonské smlouvy česká veřejnost? Výsledky výzkumu uskutečněného začátkem ledna ukazují, že 64% Čechů je pro její schválení. Současně ale 70% lidí přiznává, že změnám a dopadům vyplývajícím z přijetí Lisabonské smlouvy nerozumí.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropská unie, Lisabonská smlouva