Naše zjištění
13. 9. 2010

Odvolání Renaty Vesecké

S odvoláním Renaty Vesecké vyjadřuje souhlas velká většina obyvatel, přičemž rozdíly v názorech různých skupin obyvatel jsou jen slabé.

INFORMACE Z BLESKOVÉHO VÝZKUMU STEM

VYDÁNO DNE  13. 9. 2010

VELKÁ VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S TÍM, ABY NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZÁSTUPKYNĚ RENATA VESECKÁ BYLA ODVOLÁNA ZE SVÉ FUNKCE.

S odvoláním Renaty Vesecké vyjadřuje souhlas velká většina obyvatel, přičemž rozdíly v názorech různých skupin obyvatel jsou jen slabé.

 

Citované výsledky pocházejí z bleskového výzkumu STEM provedeného pro stranu Věci veřejné  na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 9. – 10. září 2010. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 679 respondentů.

Souhlas s odvoláním nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké vyjadřují téměř dvě třetiny (61 %) občanů naší republiky. Oproti tomu nesouhlas projevuje jen 23 % a 16 % nemá na tuto záležitost názor.

„Souhlasíte s tím, aby byla ze své funkce odvolána nejvyšší státní zástupkyně
Renata Vesecká?“

Pramen: STEM, bleskový výzkum pro VV,  9.-10. 9. 2010, 679 respondentů starších 18 let

V názoru na odvolání Renaty Vesecké jsou o něco rozhodnější muži než ženy. Výrazně s odvoláním R. Vesecké souhlasí občané s vysokoškolským vzděláním, věk nehraje významnou roli.  Dá se říci, že názor na odvolání Renaty Vesecké je v zásadě univerzální a prochází napříč různými skupinami obyvatelstva.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
instituce, soudy