Naše zjištění
4. 10. 2013

Názor na členství v EU

S členstvím České republiky v Evropské unii jsou spokojeny dvě pětiny občanů. Téměř dvoutřetinová většina lidí se nedomnívá, že Evropská unie se vyvíjí správným směrem. V názoru na to, zda Evropská unie ohrožuje naše národní zájmy a zda jsou naše národní zájmy v rozporu se zájmy EU, je česká veřejnost rozdělena do dvou zhruba vyrovnaných táborů.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 9/2013

VYDÁNO DNE 4. 10. 2013

V NÁZORU NA NAŠE ČLENSTVÍ V EVROPSKÉ UNII JE ČESKÁ VEŘEJNOST ROZDĚLENÁ DO DVOU VYROVNANÝCH TÁBORŮ.

S členstvím České republiky v Evropské unii jsou spokojeny dvě pětiny občanů. Téměř dvoutřetinová většina lidí se nedomnívá, že Evropská unie se vyvíjí správným směrem. V názoru na to, zda Evropská unie ohrožuje naše národní zájmy a zda jsou naše národní zájmy v rozporu se zájmy EU, je česká veřejnost rozdělena do dvou zhruba vyrovnaných táborů. Ovšem sounáležitost s Evropou pociťují dvě třetiny české veřejnosti.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 29. srpna až 8. září 2013. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1093 respondentů.

V rámci pravidelného monitoringu názorů české veřejnosti na problematiku českého členství v Evropské unii se STEM zaměřil na samotnou spokojenost českých občanů s naší integrací. Podle zářijového průzkumu jsou nyní s členstvím naší země v EU spokojeny dvě pětiny občanů (41 %), většinou však jde o váhavější odpovědi „spíše ano“.

„Jste Vy osobně celkově spokojen(a) s naším členstvím v Evropské unii?“

Pramen: STEM, Trendy 09/2013, 1093 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
členství, Evropská unie, názor veřejnosti