Naše zjištění
29. 6. 2011

Letošní dovolená

Více než tři pětiny (62 %) ekonomicky aktivních obyvatel ČR budou letos trávit nejdelší část své dovolené na území ČR. Nejčastější formou dovolené je pobyt na chatě, chalupě (40 %), více než třetina ekonomicky aktivních lidí (34 %) volí pobytový zájezd. Služeb cestovních kanceláří využije celkem necelá třetina ekonomicky aktivní populace (30 %), zejména ti, kteří pojedou za hranice.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 06/2011

VYDÁNO DNE 29. 6. 2011

DOVOLENOU LETOS VĚTŠINA ČECHŮ PLÁNUJE STRÁVIT V ČR. NEJČASTĚJI VYRAZÍ NA CHALUPU NEBO NA POBYTOVÝ ZÁJEZD.

Více než tři pětiny (62 %) ekonomicky aktivních obyvatel ČR budou letos trávit nejdelší část své dovolené na území ČR. Nejčastější formou dovolené je pobyt na chatě, chalupě (40 %), více než třetina ekonomicky aktivních lidí (34 %) volí pobytový zájezd. Služeb cestovních kanceláří využije celkem necelá třetina ekonomicky aktivní populace (30 %), zejména ti, kteří pojedou za hranice. Při výběru cestovní kanceláře lidé hledí především na nabízený cíl cesty a cenu.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2.-10. 6. 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1244 respondentů.

Nejdelší část své dovolené stráví většina ekonomicky aktivních obyvatel České republiky letos na území ČR. Do zahraničí má v úmyslu na hlavní část své dovolené odjet 38 % lidí. Obdobné výsledky přinesl i výzkum STEM z června roku 2007.

Pramen: STEM, Trendy 06/2011, 1244 respondentů  (928 bez důchodců)

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
ekonomická situace