Naše zjištění
6. 10. 2003

Kredit odborů klesá

Od roku 1997, kdy odborům důvěřovala polovina dotázaných občanů, se jejich kredit podle mínění veřejnosti postupně snižuje. Současným odborům důvěřují necelé dvě pětiny respondentů. Důvěra v odbory úzce souvisí s politickou orientací občanů. Nejvíce důvěřují odborům příznivci sociální demokracie a rovněž sympatizanti KSČM. Oproti roku 2002 nicméně došlo k citelnému poklesu podílu důvěřujících odborům právě mezi stoupenci KSČM a ČSSD.

Informace z výzkumu Trendy 9/2003

KREDIT ODBORŮ KLESÁ

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 1.-9. Září 2003. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1413 občanů.

Od roku 1997, kdy odborům důvěřovala polovina dotázaných občanů, se jejich kredit podle mínění veřejnosti postupně snižuje. Aktuální výzkum STEM ukazuje, že  současným odborům důvěřuje necelých 40% respondentů.

Důvěra v odbory úzce souvisí s politickou orientací respondentů. V současnosti nejvíce důvěřují odborům stoupenci sociální demokracie (téměř polovina důvěřujících mezi příznivci ČSSD) a rovněž sympatizanti KSČM (42% důvěřujících mezi stoupenci KSČM). Nejmenší důvěru projevují současným odborům potenciální voliči ODS (zhruba třetina důvěřujících).

V porovnání s výzkumem, který provedl STEM v červnu roku 2002, došlo k citelnému  poklesu důvěryhodnosti odborů především mezi voliči KSČM v roce 2002 a jejími současnými příznivci (z 66% důvěřujících v roce 2002 na 42% důvěřujících mezi stoupenci KSČM). Obdobný výrazný pokles podílu důvěřujících je zaznamenatelný mezi voliči ČSSD v roce 2002 a dnešními stoupenci této strany (z 63% důvěřujících v roce 2002 na 49% v roce 2003). Ke zmenšení důvěryhodnosti odborů téměř nedošlo mezi tehdejšími voliči Koalice a dnešními sympatizanty KDU-ČSL (US se z důvodů malého zastoupení nebere v úvahu). Poněkud překvapivě důvěryhodnost odborů mezi lety 2002 a 2003 mírně posílila u stoupenců ODS.

Důvěra v odbory se neliší v různých sociodemografických skupinách obyvatelstva.

Pramen: STEM, Trendy 1995-2003

Pramen: STEM, Trendy 2003/9, 1413 respondentů

Pramen: STEM, Trendy 2003/9, 1413 respondentů

Pramen: STEM, Trendy 2002/6 a 2003/9

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
instituce, odbory