Naše zjištění
19. 1. 2012

Hodnocení uplynulého roku 2011

Zhruba dvě třetiny Čechů říkají, že jsou celkově spokojeni se svým životem. Z vlastního pohledu hodnotí rok 2011 jako úspěšný 58 % lidí, pouze 21 % občanů jej však považuje za rok, který přinesl úspěch v rozvoji společnosti. V tomto ohledu je hodnocení roku 2011 mírně horší než hodnocení roku 2010, ale lepší, než jak lidé hodnotili rok 2009.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 01/2012

VYDÁNO DNE 19. 1. 2012

ROK 2011 BYL OSOBNĚ ÚSPĚŠNÝ PRO VÍCE NEŽ POLOVINU LIDÍ, V ROZVOJI SPOLEČNOSTI VŠAK PODLE VĚTŠINY ÚSPĚCH NEPŘINESL.

Zhruba dvě třetiny Čechů říkají, že jsou celkově spokojeni se svým životem. Z vlastního pohledu hodnotí rok 2011 jako úspěšný 58 % lidí, pouze 21 % občanů jej však považuje za rok, který přinesl úspěch v rozvoji společnosti. V tomto ohledu je hodnocení roku 2011 mírně horší než hodnocení roku 2010, ale lepší, než jak lidé hodnotili rok 2009.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 29. prosince až 9. ledna 2012. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1258 respondentů.

Na počátku nového roku lidé obvykle bilancují. V lednovém průzkumu STEM jsme se proto občanů ptali, jak jsou celkově spokojeni se svým životem a jak hodnotí uplynulý rok z hlediska svého úspěchu a úspěchu celé společnosti. Rok 2011 byl poznamenán ekonomickou recesí související s dluhovou krizí a krizí eurozóny, na domácí politické scéně ho doprovázely některé aféry a koaliční krize. Je pochopitelné, že všechny tyto skutečnosti zasahují do životů občanů a v okamžiku, kdy mají bilancovat nad právě skončeným rokem, se tyto věci v jejich hodnocení odrážejí. Proto také rok 2011 nejvíce lidí popisuje slovy vyjadřujícími zklamání, strach, obavy, vztek, bezmocnost (uvedlo je 46 %). Pozitivní pocity jako vyrovnanost, úspěch, štěstí má z uplynulého roku 33 %, zbylých 21 % je loňským rokem unaveno či znuděno. Tyto pocity z uplynulého roku se příliš neliší od těch, které vyvolal i rok 2010. V porovnání s tím, jaké byly pocity z let 2001 až 2006, jde ovšem o znatelně horší výsledek – tehdy byly proporce „zklamání“ a pozitivních pocitů přibližně opačné.

Aktuální průzkum ukazuje, že ač si lidé uplynulý rok spojují spíše s negativními pocity, jejich celková spokojenost s životem je poměrně vysoká. Většina lidí (68 %) je celkově se svým životem spokojena. Jen mírně více než polovina dotázaných (58 %) však uplynulý rok 2011 pokládá pro sebe osobně za úspěšný a pouze pětina (21 %) se domnívá, že nedávno skončený rok 2011 přinesl úspěch v rozvoji celé naší společnosti.

Spokojenost se životem a hodnocení uplynulého roku (2011)

Pramen: STEM, Trendy 1/2012, 1258 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Vysvědčení naší společnosti
ekonomická situace, vývoj společnosti