Naše zjištění
27. 6. 2007

Evropské instituce

Více než dvě třetiny (71 %) našich občanů souhlasí s tím, že jsme členy Evropské unie. Od míry tohoto souhlasu se odvíjí i názor na nejvýznamnější evropské instituce. Evropský soudní dvůr – stejně jako nejvyšší domácí soudní instituce – se těší vysoké důvěře Čechů (67 %), Evropská komise a Evropský parlament důvěře poněkud nižší, zhruba padesátiprocentní (51 % komise, 55 % parlament).

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 6/2007

KDO SOUHLASÍ S EVROPSKOU UNIÍ, VĚŘÍ I JEJÍM INSTITUCÍM

Více než dvě třetiny (71 %) našich občanů souhlasí s tím, že jsme členy Evropské unie. Od míry tohoto souhlasu se odvíjí i názor na nejvýznamnější evropské instituce.

Evropský soudní dvůr – stejně jako nejvyšší domácí soudní instituce – se těší vysoké důvěře Čechů (67 %), Evropská komise a Evropský parlament důvěře poněkud nižší, zhruba padesátiprocentní (51 % komise, 55 % parlament). Evropskému komisaři Vladimíru Špidlovi věří zhruba třetina (34 %) lidí.

                                                                                             

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 8. června 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1213 respondentů.

Důvěru v nejvyšší evropské instituce spolu s vyjádřením, zda souhlasí s členstvím v Evropské unii („Souhlasíte se členstvím v Evropské unii?“) posuzovali lidé poprvé po našem vstupu do EU, tedy v roce 2004. Aktuální hodnocení nabízejí první dva grafy.

Pramen: STEM, Trendy 6/2007, 1213 respondentů starších 18 let

Pramen: STEM, Trendy 6/2007, 1213 respondentů starších 18 let

Vysoký podíl lidí, kteří souhlasí s tím, že jsme se členy Evropské unie vůbec stali, neznamená, že stejně vysoký podíl občanů je s tímto členstvím spokojen. Přesto je celkový souhlas s naším členstvím v EU rozhodujícím měřítkem v tom, zda máme důvěru v základní instituce Unie. Z dat je totiž zřejmé, že lidé hodnotí tyto instituce spíše na základě celkového dojmu než podle konkrétní znalosti – podíl jednoznačných stanovisek „určitě ano“ + „určitě ne“ se pohybuje jen kolem 20 %. Výjimkou je evropský komisař Vladimír Špidla – toho lidé znají ještě jako významného politika, premiéra a předsedu ČSSD, a patrně i pod tímto vlivem jej posuzují.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
Evropská unie, instituce