Naše zjištění
15. 3. 2007

Důvěra ve vojenské instituce

Více než polovina (55 %) občanů důvěřuje schopnosti Armády ČR zajistit bezpečnost země, dvě třetiny (65 %) v tomto směru věří NATO. Profesionalizace naší armádě podle většiny lidí (59 %) prospěla, s její účastí v zahraničních misích však souhlasí jen menšina veřejnosti (40 %).

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2007

SCHOPNOSTEM NATO I ARMÁDY ČR ZAJISTIT NAŠI BEZPEČNOST VĚŘÍ VĚTŠINA OBČANŮ

 

Více než polovina (55 %) občanů důvěřuje schopnosti Armády ČR zajistit bezpečnost země, dvě třetiny (65 %) v tomto směru věří NATO. Profesionalizace naší armádě podle většiny  lidí (59 %) prospěla, s její účastí v zahraničních misích však souhlasí jen menšina  veřejnosti (40 %).

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 1. – 6. března 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1272 občanů.

STEM ve svých výzkumech pravidelně zjišťuje názory české veřejnosti na důvěryhodnost celé řady bezpečnostních a obranných institucí. Mnohaletá sledování ukazují, že jak Armádě ČR, tak NATO důvěřuje více než polovina občanů.

Aktuální výzkum byl zaměřen na konkrétní aspekty ovlivňující názory a postoje české veřejnosti k otázkám spojených s fungováním Armády ČR. Ve vztahu k zajištění vnější bezpečnosti země pociťují občané naší republiky relativně vysokou důvěru ve schopnosti NATO (65 %) a více než polovina lidí důvěřuje v tomto ohledu i naší armádě. Letos v březnu to bylo 55 %, v červnu roku 2004 56 % a v prosinci roku 2002 53 %.

Schopnosti Armády ČR i NATO zajistit naši vnější bezpečnost důvěřují častěji lidé s vyšším sociálním statusem, pravicově orientovaní a v případě Severoatlantické aliance i lidé mladší (do 44 let).

Pramen: STEM, Trendy 2007/3, 1272 respondentů

S naším členstvím v NATO úzce souvisí i následující dvě otázky. První z nich se týká vysílání českých vojáků do zahraničních misí. jak ukazují výsledky, česká veřejnost není naší součinnosti většinově nakloněna. S vysíláním českých vojenských misí do oblastí vojenských konfliktů souhlasí dva z pěti občanů (40 %). Opačný názor převažuje jen mírně u mladých lidí (do 29 let) a obyvatel s vysokoškolským diplomem. Muži se sice staví k účasti našich vojáků ve vojenských kontingentech mezinárodních misí příznivěji než ženy, ale i oni účast spíše odmítají (54 % nesouhlasí).

Pramen: STEM, Trendy 2007/3, 1272 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
armáda, bezpečnost, instituce