Naše zjištění
11. 3. 2014

Důvěra v NATO

Důvěra českých občanů v NATO je stabilně nad padesátiprocentní hranicí. V únoru Severoatlatnické alianci důvěřovalo 55 % lidí, od září 2013 došlo k mírnému zvýšení podílu lidí, kteří mají v NATO důvěru (o 4 procentní body). NATU důvěřují častěji voliči většiny parlamentních stran (s výjimkou příznivců KSČM), dále lidé politicky orientovaní napravo, studenti a zaměstnanci.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 2/2014

VYDÁNO DNE 11. 3. 2014

Důvěra v NATO

Důvěra českých občanů v NATO je stabilně nad padesátiprocentní hranicí. V únoru Severoatlatnické alianci důvěřovalo 55 % lidí, od září 2013 došlo k mírnému zvýšení podílu lidí, kteří mají v NATO důvěru (o 4 procentní body). NATU důvěřují častěji voliči většiny parlamentních stran (s výjimkou příznivců KSČM), dále lidé politicky orientovaní napravo, studenti a zaměstnanci. Důvěra v NATO roste s vyšší úrovní vzdělání a s materiálním zajištěním domácností.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 5. až 12. února 2014. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1102 respondentů.

Zítra si ČR připomene 15. výročí vstupu do NATO. Proto se STEM v únorovém šetření zeptal občanů, do jaké míry důvěřují Severoatlantické alianci. Aktuálně NATU důvěřuje 55 % našich občanů starších 18 let.

Pramen: STEM, Trendy 2/2014, 1102 respondentů starších 18 let

Důvěra českých občanů v NATO je stabilní, nachází se dlouhodobě nad padesátiprocentní hranicí. Na padesátiprocentní hranici se dostala do roku 1998 a pak již rostla povlovně v následujících deseti letech do roku 2008. Od roku 2008 mírně slabila, v poslední době je však opět patrný nárůst. Ve srovnání s předchozím šetřením v září 2013 došlo v únoru ke zvýšení podílu lidí, kteří mají v NATO důvěru, o čtyři procentní body.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
důvěra, NATO