Naše zjištění
4. 12. 2006

Důvěra v instituce EU

Výsledky výzkumu ukazují, že důvěra v Evropskou unii v České republice převažuje nad nedůvěrou. Celkem šest z deseti občanů jí důvěřuje, čtyři z deseti nikoli. Informace z výzkumu STEM Trendy 10-2/2006 Evropské unii věří v ČR šest lidí z deseti. Z evropských institucí Češi důvěřují nejvíce Evropskému soudnímu dvoru.

Informace z výzkumu STEM Trendy 10-2/2006

Evropské unii věří v ČR šest lidí z deseti.

Z evropských institucí Češi důvěřují nejvíce

Evropskému soudnímu dvoru.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 20. – 27. 10. 2006. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1571 respondentů.

Výsledky výzkumu ukazují, že důvěra v Evropskou unii v České republice převažuje nad nedůvěrou. Celkem šest z deseti občanů jí důvěřuje, čtyři z deseti nikoli.

Pramen: STEM, Trendy 2006/10-2, 1571 respondentů

Evropské unii věří nepatrně častěji ženy (63 %) než muži (57 %), lidé se středoškolským a vysokoškolským vzděláním (62 % resp. 67 %) a jednoznačně více lidé mladší než starší. Zatímco mezi mladými lidmi do 29 let důvěřuje EU 70 % občanů, mezi lidmi staršími 60 let jen polovina (49 %). Nejvyšší kredit má Evropská unie u sympatizantů ODS (72 %), nejnižší u přívrženců KSČM (33 %) a u lidí, kteří by nevolili žádnou stranu (41 %).

Důvěra v Evropskou unii je v celém období existence samostatného českého státu poměrně stabilní, od poloviny devadesátých let kolísá mezi polovinou a necelými dvěma třetinami občanů. Vrcholu dosahovala nejprve v letech 1999 a 2000 a potom v květnu 2003, tedy v době konání referenda o přistoupení ČR k EU. Největší krizí prošla důvěra v EU v druhé polovině roku 2001 a v první polovině roku 2002. Značný pokles byl zjištěn i na podzim roku 2004, půl roku po našem vstupu do Evropské unie. Poslední dva roky osciluje podíl lidí, kteří EU důvěřují, kolem 60 %.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
důvěra, Evropská unie, instituce