Naše zjištění
5. 3. 2014

Důvěra občanů v politické instituce

Nejvyšší podíl občanů nyní důvěřuje prezidentu republiky (51 %), míra jeho důvěryhodnosti se však od září 2013 mírně snížila. Naopak důvěryhodnost po volbách nově obsazených institucí – Poslanecké sněmovny a vlády – se v porovnání se situací před volbami výrazně zvýšila. Členům nové vlády nyní důvěřuje necelá polovina obyvatel (47 %), Poslanecké sněmovně dvě pětiny lidí (40 %).

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 2/2014

VYDÁNO DNE 5. 3. 2014

DŮVĚRA V POSLANECKOU SNĚMOVNU A ČLENY VLÁDY SE PO VOLBÁCH VÝRAZNĚ ZVÝŠILA

Nejvyšší podíl občanů nyní důvěřuje prezidentu republiky (51 %), míra jeho důvěryhodnosti se však od září 2013 mírně snížila. Naopak důvěryhodnost po volbách nově obsazených institucí – Poslanecké sněmovny a vlády – se v porovnání se situací před volbami výrazně zvýšila. Členům nové vlády nyní důvěřuje necelá polovina obyvatel (47 %), Poslanecké sněmovně dvě pětiny lidí (40 %). Důvěryhodnost Senátu se postupně posiluje, důvěru mu aktuálně vyjadřuje více než třetina občanů (36 %). V porovnání s průzkumy STEM v posledních letech nejsou v důvěryhodnosti hlavních politických institucí tak zásadní rozdíly.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 5. až 12. února 2014. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1102 respondentů.

STEM v dlouhodobé řadě pravidelně sleduje, do jaké míry lidé důvěřují různým institucím. Následující text je věnován důvěře veřejnosti v instituce politické.

Polovina občanů (51 %) dotázaných v únorovém průzkumu STEM vyjádřila důvěru prezidentu republiky. Jen mírně nižší (47 %) je míra důvěry v členy nové české vlády. Poslanecké sněmovně důvěřují dvě pětiny občanů (40 %), Senátu více než třetina lidí (36 %).

„Důvěřujete následujícím institucím?“ (%)

Pramen: STEM, Trendy 2/2014, 1102 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
důvěra, Poslanecká sněmovna, prezident, senát, vláda