Naše zjištění
4. 10. 2012

Důvěra občanů v krajské a obecní/městské úřady

Dvoutřetinová většina české veřejnosti důvěřuje obecním či městským úřadům. Krajským úřadům důvěřují tři pětiny občanů. Míra důvěry v tyto úřady je poměrně stabilně na vysoké úrovni. Svému obecnímu či městskému úřadu významně častěji důvěřují lidé v menších obcích a městech (do 20 tisíc obyvatel). INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 9/2012 VYDÁNO DNE  4. 10.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 9/2012

VYDÁNO DNE  4. 10. 2012

KRAJSKÉ A ZEJMÉNA OBECNÍ ÚŘADY SI UDRŽUJÍ VYSOKOU DŮVĚRU OBČANŮ

Dvoutřetinová většina české veřejnosti důvěřuje obecním či městským úřadům. Krajským úřadům důvěřují tři pětiny občanů. Míra důvěry v tyto úřady je poměrně stabilně na vysoké úrovni. Svému obecnímu či městskému úřadu významně častěji důvěřují lidé v menších obcích a městech (do 20 tisíc obyvatel).

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 29.8. – 5.9. 2012. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1205 respondentů.

Důvěra v úřady státní správy je stále vysoká. Svému obecnímu či městskému úřadu podle zářijového výzkumu důvěřují dvě třetiny občanů (68 %), svému krajskému úřadu tři pětiny lidí (60 %).

„Důvěřujete následujícím institucím?"

Pramen: STEM, Trendy 9/2012, 1205 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
důvěra, krajské úřady, obecní úřady