Naše zjištění
14. 9. 2012

Důležitost krajských voleb

Nejdůležitějšími volbami z pohledu veřejnosti jsou dlouhodobě volby komunální. Lidé však za podobně důležité považují i volby do Poslanecké sněmovny, volby prezidenta republiky a krajské volby. Výrazně méně důležité jsou podle občanů volby do Senátu a do Evropského parlamentu. Jelikož se blíží termín krajských a senátních voleb, stojí za pozornost, že důležitost těchto voleb se podle veřejnosti v posledních dvou letech zvyšuje.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 9/2012

VYDÁNO DNE 14. 9. 2012

DŮLEŽITOST KRAJSKÝCH A SENÁTNÍCH VOLEB SE V POSLEDNÍCH DVOU LETECH ZVYŠUJE

 

Nejdůležitějšími volbami z pohledu veřejnosti jsou dlouhodobě volby komunální. Lidé však za podobně důležité považují i volby do Poslanecké sněmovny, volby prezidenta republiky

a krajské volby. Výrazně méně důležité jsou podle občanů volby do Senátu a do Evropského parlamentu. Jelikož se blíží termín krajských a senátních voleb, stojí za pozornost, že důležitost těchto voleb se podle veřejnosti v posledních dvou letech zvyšuje. Hodnocení důležitosti prezidentských voleb prochází oproti tomu letos jistým váháním.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 29. 8. až 5. 9. 2012. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1205 respondentů.

Zářijový výzkum STEM ukazuje, že lidé nejčastěji za důležité považují volby do obecních zastupitelstev (téměř dvě třetiny veřejnosti jim přisoudily první nebo druhý stupeň na pětibodové stupnici důležitosti). Jen mírně méně důležitá je podle veřejnosti trojice dalších voleb: voleb do Poslanecké sněmovny, voleb prezidenta republiky a voleb do krajských zastupitelstev.

Naopak mnohem menší důležitost mají podle lidí volby do Senátu a do Evropského parlamentu.

„Jak jsou podle Vašeho názoru obecně důležité jednotlivé volby? Ohodnoťte, prosím, následující typy voleb pomocí pětibodové stupnice, kde 1 bod znamená, že volby jsou málo důležité, 5 bodů znamená, že volby jsou velmi důležité.“

Pramen: STEM, Trendy 9/2012, 1205 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
krajské volby, senátní volby, veřejnost