Naše zjištění
2. 4. 2009

Dostavbu temelínské elektrárny

Zhruba 70 % občanů Česka podporuje další rozvoj jaderné energetiky u nás a stejný podíl lidí si přeje, aby byly vybudovány další moderní jaderné bloky. Zároveň ubývá lidí, kteří se domnívají, že výrobu elektrické energie z jaderných elektráren by mohly u nás pokrýt jiné zdroje. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2009 HLASŮ PRO JADERNOU ENERGETIKU I VÝSTAVBU NOVÝCH MODERNÍCH BLOKŮ PŘIBÝVÁ.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2009

HLASŮ PRO JADERNOU ENERGETIKU I VÝSTAVBU NOVÝCH MODERNÍCH BLOKŮ PŘIBÝVÁ. CHCE JE 70 % ČECHŮ.

Zhruba 70 % občanů Česka podporuje další rozvoj jaderné energetiky u nás a stejný podíl lidí si přeje, aby byly vybudovány další moderní jaderné bloky. Zároveň ubývá lidí, kteří se domnívají, že výrobu elektrické energie z jaderných elektráren by mohly u nás pokrýt jiné zdroje.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného pro společnost ČEZ. STEM provedl výzkum  metodou kvótního výběru ve dnech 2. – 9. března 2009 na souboru 1276 respondentů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let.

Podpora dalšího rozvoje jaderné energetiky v naší zemi prošla v uplynulých patnácti letech zajímavým vývojem. Naděje spojené s perspektivou brzkého dokončení elektrárny v Temelíně počátkem 90. let vystřídaly pochybnosti o dostavbě tohoto díla (první blok byl nakonec spuštěn až 21.12.2000) a po několika letech začaly sílit pochybnosti nové, tentokrát o bezpečnosti elektrárny. V prvních letech nového tisíciletí se zformovaly silné „protijaderné“ či spíše „protitemelínské“ skupiny jak u nás, tak v sousedním Rakousku, ale i v mnoha dalších silných západoevropských zemích zaznívaly hlasy, že je třeba výrobu elektrické energie v jaderných blocích ukončit a soustředit se na využívání obnovitelných zdrojů.

V posledních zhruba třech letech vlna zájmu o obnovitelné zdroje (přes štědré dotační programy) mírně opadla. V praxi se ukazují jejich nedostatky, výroba energie je v nich příliš drahá, málo efektivní, jsou limitované kapacitně a většinou mají i vážné ekologické nedostatky (spalování biomasy produkci CO2, větrné elektrárny hluk apod.). Vyspělé země Evropské unie i státy mimo Evropu se opět obracejí k jádru jako nejperspektivnějšímu zdroji energie. V současnosti podporuje další rozvoj jaderné energetiky u nás zhruba 70 % lidí. Roste i podíl jednoznačných stoupenců rozvoje jaderné energetiky. „Určitě“ je pro rozvoj jaderné energetiky u nás 30 % dospělé populace.

Podpora rozvoje jaderné energetiky u nás mírně roste s výší vzdělání, muži jsou trvale výraznějšími stoupenci jádra (v současnosti je pro rozvoj jaderné energetiky 76 % mužů) než ženy (67 %). Nejnápadnější jsou rozdíly mezi stoupenci politických stran, průzkum však ukázal, že ani sympatizanti Strany zelených, která se staví k  jaderné energetice zdrženlivě, většinově proti rozvoji jaderné energie nejsou.

Pramen: STEM, Trendy 1994-2009

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
jaderná energetika, Temelín