Naše zjištění
20. 12. 2013

Církevní instituce

V aktuálním průzkumu STEM považují církve za užitečné instituce dvě pětiny občanů (39 %). Necelá třetina lidí (30 %) označuje vrácení majetku církvím za spravedlivé. Výslovný souhlas se zákonem o církevních restitucích vyjadřuje necelá čtvrtina veřejnosti (22 %).

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2013

VYDÁNO DNE 20. 12. 2013

CÍRKVE POVAŽUJE ZA UŽITEČNÉ INSTITUCE 39 % LIDÍ, NECELÁ ČTVRTINA OBČANŮ SOUHLASÍ S PLATNÝM ZÁKONEM O CÍRKEVNÍCH RESTITUCÍCH

V aktuálním průzkumu STEM považují církve za užitečné instituce dvě pětiny občanů (39 %). Necelá třetina lidí (30 %) označuje vrácení majetku církvím za spravedlivé. Výslovný souhlas se zákonem o církevních restitucích vyjadřuje necelá čtvrtina veřejnosti (22 %). Církve za užitečné instituce považují častěji lidé věřící v Boha a většina věřících je také pro navrácení církevního majetku, ovšem ani názory věřících na restituce nejsou zcela jednoznačné.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2.-9. prosince 2013. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1078 respondentů.

Na otázky víry, na církve, jejich potřebnost a užitečnost se STEM ptá občanů pravidelně v době před vánočními svátky již od roku 1995. Postoje české veřejnosti k církevním institucím v současné době významně ovlivňuje dění kolem církevních restitucí. V loňském roce se schválení zákona o vyrovnání státu s církvemi promítlo do snížení podílu lidí, kteří považují církve za užitečné instituce. Letošní průzkum další zhoršování názoru na církevní instituce neukázal, naopak se postoje veřejnosti vrátily k úrovni z let 2008 až 2011.

„Pokládáte Vy osobně církve za užitečné instituce?“

Pramen: STEM, Trendy 12/2013, 1078 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
církve, instituce