Naše zjištění
31. 1. 2011

Zavedení eura v ČR

Pro přijetí eura je nyní 22 % lidí, což je nejnižší číslo od roku 2005, kdy STEM tuto otázku začal sledovat. Snížil se i zájem o dění spojené se zavedením společné evropské měny u nás (projevuje ho 33 %), oslabila se pozitivní očekávání příznivého vlivu eura na náš průmysl a na rozpočtovou politiku i mínění, že přijetí eura je věcí prestiže.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 01/2011

VYDÁNO DNE 31. 1. 2011

PODPORA ZAVEDENÍ EURA V ČR KLESÁ.

Pro přijetí eura je nyní 22 % lidí, což je nejnižší číslo od roku 2005, kdy STEM tuto otázku začal sledovat. Snížil se i zájem o dění spojené se zavedením společné evropské měny u nás (projevuje ho 33 %), oslabila se pozitivní očekávání příznivého vlivu eura na náš průmysl a na rozpočtovou politiku i mínění, že přijetí eura je věcí prestiže. Výrazně se za posledních pět let zvýšily obavy spojené s nestabilitou eurozóny. Prohlášení premiéra Nečase, že jeho vláda nebude řešit termín přijetí eura v ČR, většina občanů (66 %) schvaluje.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 3.–10. ledna 2011. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1245 respondentů.

Zavedení eura jako měny v ČR podporuje necelá čtvrtina občanů (22 %). Jak ukazuje následující graf, pevných odpůrců zavedení eura je nyní 43 %, zatímco pevných příznivců jen 6 %. Ochota přijmout euro je nyní nejnižší za období od konce roku 2005, kdy byla v porovnání s dneškem dvojnásobná. Jen od loňského září přitom klesla o 8 procentních bodů. Tuto skutečnost pravděpodobně způsobují zprávy posledních měsíců o finančních problémech některých států eurozóny.

 

Pramen: STEGA, Komunikace o evropských záležitostech 12/2005 – 6/2006; STEM, Trendy 2006-2011

Pro přijetí eura jsou častěji stoupenci ODS (32 %), TOP 09 (30 %) a VV (43 %), méně často pak příznivci ČSSD (17 %) a KSČM (10 %). Pro zavedení eura v ČR jsou také častěji lidé ve věku 18-29 let (37 %) a obyvatelé dobře materiálně zajištění (27 %). Občané starší 45 let jsou naopak častěji proti (pro je pouze 15 %), stejně jako ti, kteří jsou špatně materiálně zajištění (pro je pouze 19 %).

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropská unie