Zadlužování státu

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2010

VYDÁNO DNE 27. 12. 2010

TEMPO RŮSTU ZADLUŽÍVÁNÍ ZEMĚ POVAŽUJÍ LIDÉ VĚTŠINOU ZA JEDEN Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PROBLÉMŮ, PŘÍLIŠ VŠAK NEVĚŘÍ, ŽE SE HO VLÁDĚ PODAŘÍ VÝRAZNĚ SNÍŽIT.

Podle tří čtvrtin občanů (76 %) je tempo růstu státního dluhu jedním z největších problémů naší země. Lidé se však dívají poměrně skepticky na to, zda se vládě P. Nečase podaří toto tempo výrazně snížit: 59 % si to nemyslí. V názoru na politiku úsporných opatření a snižování veřejných výdajů je veřejnost rozdělena na dvě poloviny: jedna s touto politikou souhlasí (49 %), druhá se staví proti (51 %).

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 30. 11. – 6. 12. 2010. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1223 respondentů.

Ve svém prosincovém výzkumu se STEM zaměřil na analýzu postojů veřejnosti k hlavním úkolům vlády Petra Nečase. Jedním z nich je snížení tempa zadlužování země. Výsledky výzkumu ukazují, že tempo růstu státního dluhu považují za jeden z hlavních problémů naší země tři čtvrtiny občanů.[1]

„Považujete Vy osobně za jeden z největších problémů naší země tempo růstu státního dluhu?“

Pramen: STEM, Trendy 12/2010, 1223 respondentů starších 18 let[1] O tomto výsledku STEM už informoval ve své tiskové informaci vydané dne 20. 12. 2010, na niž tato tisková zpráva obsahově navazuje.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text