Naše zjištění
27. 12. 2010

Zadlužování státu

Podle tří čtvrtin občanů (76 %) je tempo růstu státního dluhu jedním z největších problémů naší země. Lidé se však dívají poměrně skepticky na to, zda se vládě P. Nečase podaří toto tempo výrazně snížit: 59 % si to nemyslí.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2010

VYDÁNO DNE 27. 12. 2010

TEMPO RŮSTU ZADLUŽÍVÁNÍ ZEMĚ POVAŽUJÍ LIDÉ VĚTŠINOU ZA JEDEN Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PROBLÉMŮ, PŘÍLIŠ VŠAK NEVĚŘÍ, ŽE SE HO VLÁDĚ PODAŘÍ VÝRAZNĚ SNÍŽIT.

Podle tří čtvrtin občanů (76 %) je tempo růstu státního dluhu jedním z největších problémů naší země. Lidé se však dívají poměrně skepticky na to, zda se vládě P. Nečase podaří toto tempo výrazně snížit: 59 % si to nemyslí. V názoru na politiku úsporných opatření a snižování veřejných výdajů je veřejnost rozdělena na dvě poloviny: jedna s touto politikou souhlasí (49 %), druhá se staví proti (51 %).

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 30. 11. – 6. 12. 2010. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1223 respondentů.

Ve svém prosincovém výzkumu se STEM zaměřil na analýzu postojů veřejnosti k hlavním úkolům vlády Petra Nečase. Jedním z nich je snížení tempa zadlužování země. Výsledky výzkumu ukazují, že tempo růstu státního dluhu považují za jeden z hlavních problémů naší země tři čtvrtiny občanů.[1]

„Považujete Vy osobně za jeden z největších problémů naší země tempo růstu státního dluhu?“

Pramen: STEM, Trendy 12/2010, 1223 respondentů starších 18 let


[1] O tomto výsledku STEM už informoval ve své tiskové informaci vydané dne 20. 12. 2010, na niž tato tisková zpráva obsahově navazuje.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
ekonomická situace, stát