Naše zjištění
9. 7. 2002

Volit nešli opět především mladí lidé

Ve volbách do Poslanecké sněmovny v letech 1996 a 1998 se potvrdilo, že menší voličskou disciplínou se vyznačují hlavně mladí lidé, osoby s nižším vzděláním a lidé, kteří sami sebe řadí k politickému středu či „kousek napravo od středu“, tedy do pomyslného těžiště politické orientace české společnosti.

Informace z výzkumu Trendy 6/2002

Volit nešli opět především mladí lidé

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 19.-24. června 2002, tedy krátce po volbách do Poslanecké sněmovny. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1609 občanů.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny v letech 1996 a 1998 se potvrdilo, že menší voličskou disciplínou se vyznačují hlavně mladí lidé, osoby s nižším vzděláním a lidé, kteří sami sebe řadí k politickému středu či „kousek napravo od středu“, tedy do pomyslného těžiště politické orientace české společnosti. Změnilo se něco na tomto základním schématu v roce 2002, kdy byla volební účast o více než 15 % nižší než v předchozích volbách?

Nejstručnější odpověď by zněla „Ne“. Nic zásadního se v sociodemografické struktuře nevoličů (tj. lidí, kteří sami uvedli, že se nezúčastnili voleb) skutečně nezměnilo. Grafy na dalších stranách ukazují, že mezi nevoliči bylo v porovnání s populací stejně jako v letech 1996 a 1998 nepatrně vyšší zastoupení žen, zřetelně více občanů se základním vzděláním a vyučených a vyšší podíl mladších osob, zejména z věkové skupiny do 29 let. V letošních volbách bylo mezi nevoliči zvláště málo lidí nad 60 let, tedy tradičně nejdisciplinovanějších voličů.

Na první pohled se zdá, že se výrazně změnila orientace nevoličů na škále pravice – levice. Tuto změnu (posun v porovnání s lety 1998 a 1996 směrem k levici) je však třeba opět dát do souvislosti s celkovou strukturou populace. Také ta se totiž v letošních volbách nápadně posunula, a to také směrem k levici. Profily hlavních stran na pravolevé škále se přitom prakticky nezměnily, spíše se v předvolební konfrontaci vyostřily (KSČM obsazuje nyní skoro výlučně jasnou levici a levý střed, ČSSD téměř rovným dílem levý střed a střed, Koalice jako celek střed a pravý střed a ODS se vymezuje přísně do pravého středu a k jasné pravici), změnil se však poměr sil hlavních stran – sociální demokracie získala ve volbách výraznou převahu nad ODS a také podíl komunistů dosáhl za poslední dva roky svého maxima. Uvidíme, zda tento celkový posun orientace české populace se udrží i v dalších měsících, anebo zda jde jen o efekt voleb, účinné kampaně sociální demokracie, která dokázala více lidí přesvědčit, že její záměry i její politická orientace je pro tuto zemi nejlepší.

Pramen: STEM, Trendy 6/1996, 7/1998, 6/2002, u vzorku nevoličů z roku 1996 orientační hodnoty

Pramen: STEM, Trendy 6/1996, 7/1998, 6/2002, u vzorku nevoličů z roku 1996 orientační hodnoty

Pramen: STEM, Trendy 6/1996, 7/1998, 6/2002, u vzorku nevoličů z roku 1996 orientační hodnoty

Pramen: STEM, Trendy 6/1996, hodnoty jsou orientační

Pramen: STEM, Trendy 7/1998, hodnoty jsou orientační

Pramen: STEM, Trendy 6/2002

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
nevoliči, politická orientace, věkové skupiny, vzdělání