Naše zjištění
2. 10. 2013

Volební neúčast

Měsíc před předčasnými volbami do Poslanecké sněmovny říká pětina lidí, že se těchto voleb nezúčastní. Nejčastější důvody pro to jsou, že není koho rozumného volit (28 %), nebo neznají žádného politika, kterému by důvěřovali (22 %), případně mají pocit, že svou účastí ve volbách stejně nic neovlivní (19 %).

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMŮ STEM TRENDY 9-1/2013, 9-2/2013

VYDÁNO DNE 2. 10. 2013

PROČ PĚTINA OBČANŮ NECHCE JÍT K PŘEDČASNÝM VOLBÁM DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Měsíc před předčasnými volbami do Poslanecké sněmovny říká pětina lidí, že se těchto voleb nezúčastní. Nejčastější důvody pro to jsou, že není koho rozumného volit (28 %), nebo neznají žádného politika, kterému by důvěřovali (22 %), případně mají pocit, že svou účastí ve volbách stejně nic neovlivní (19 %). Více než tři čtvrtiny (77 %) těch, kteří nechtějí jít letos k volbám, nebyli volit ani v roce 2010. Ti, kteří u minulých voleb v roce 2010 byli, volili často Věci veřejné a dále pak ODS či TOP 09, čili  strany, které následně vytvořily vládní koalici. Nadprůměrně jsou mezi pravděpodobnými nevoliči zastoupeni lidé, kteří se názorově zařazují do politického středu.

Citované výsledky pocházejí z výzkumů STEM provedených na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, které se uskutečnily ve dnech 29. 8.-8. 9. a 15.-21. 9. 2013. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídalo v obou výzkumech celkem 2136 respondentů, jejich odpovědi byly spojeny do jednoho datového souboru.

Pětina občanů zhruba měsíc před volbami deklarovala, že se předčasných voleb do Poslanecké sněmovny spíše nebo určitě nezúčastní. Těchto lidí jsme se dále zeptali na konkrétní důvody jejich zamýšlené neúčasti u voleb. Mezi nejčastější odpovědi patří, že není koho rozumného volit (28 %), pětina respondentů nevidí politika, kterému by mohla důvěřovat (22 %) a další pětina má pocit, že svou účastí ve volbách by stejně nic neovlivnila (19 %). Přibližně každý osmý (13 %) z těch, kteří se nechtějí zúčastnit voleb, je nespokojený s politickou situací v naší zemi a stejný podíl je těch, kteří nechodí k žádným volbám.

 

„Můžete nám říci, co bude hlavním důvodem Vaší případné neúčasti v říjnových volbách do PS?“

(výběr z karty s nabídkou odpovědí, odpovídali ti, kteří se předčasných voleb určitě nebo spíše nezúčastní)

Pramen: STEM, Trendy 2013/09-1 + 2013/09-2, spojený soubor 2136 respondentů, z nich 432 se voleb nezúčastní

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
neúčast, volby