Naše zjištění
1. 11. 2013

Volby očekávání

Co lidé očekávali od předčasných voleb? Skoro polovina z těch, kteří čtrnáct dní před volbami uváděli, že půjdou volit, chtěla celkově zlepšit fungování státu a řešit dlouhodobé problémy země. Méně často zmiňovali lidé sociální jistoty, životní úroveň či hospodářský růst. A jen necelých deset procent očekávalo od voleb, že se objeví nové tváře v politice.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2013

VYDÁNO DNE 1. 11. 2013

OD VOLEB LIDÉ ČEKALI PŘEDEVŠÍM ZLEPŠENÍ FUNGOVÁNÍ STÁTU A ŘEŠENÍ DLOUHODOBÝCH PROBLÉMŮ.

Co lidé očekávali od předčasných voleb? Skoro polovina z těch, kteří čtrnáct dní před volbami uváděli, že půjdou volit, chtěla celkově zlepšit fungování státu a řešit dlouhodobé problémy země. Méně často zmiňovali lidé sociální jistoty, životní úroveň či hospodářský růst. A jen necelých deset procent očekávalo od voleb, že se objeví nové tváře v politice.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 8.-15. října 2013. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1052 respondentů.

Zhruba dva týdny před předčasnými volbami do poslanecké sněmovny se STEM ptal lidí na to, co od nadcházejících voleb a dalšího vývoje v zemi očekávají. Mohli vybrat ze sedmi možností, případně uvést nějakou vlastní.

Nejvíce lidí očekávalo, že po volbách se prosadí politici, kteří se přičiní o celkové zlepšení fungování státu a začnou řešit dlouhodobé problémy země (celkem 44 % z těch, kteří jednoznačně uvedli, že půjdou volit). Další třetina z odhodlaných voličů si slibovala vyšší životní úroveň a sociální jistoty. Desetina věřila v obnovení růstu ekonomiky. A pouze 7 % z těch, kteří deklarovali vůli jít k volbám, vidělo jako hlavní přínos voleb vstup nových lidí do politiky.

„Lidé si slibují od voleb různé věci. Vyberte z následujících možností, co si od předčasných voleb a dalšího vývoje v zemi slibujete Vy osobně nejvíce.“ (%)

Pramen: STEM, Trendy 10/2013, 1052 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
lidé, očekávání, volby