Naše zjištění
26. 3. 2008

Většina lidí nevěří, že se za rok bude mít lépe

Důvěru v rozvojový potenciál naší ekonomiky má asi čtvrtina občanů, ve zlepšení vlastní finanční situace věří jen 14 % lidí. Největší skupinu tvoří lidé, kteří nevěří ani rozvoji ekonomiky (39 %), ani možnosti, že by se zlepšila jejich vlastní finanční situace (44 %).

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2008

VĚTŠINA LIDÍ NEVĚŘÍ, ŽE SE ZA ROK BUDE MÍT LÉPE

Důvěru v rozvojový potenciál naší ekonomiky má asi čtvrtina občanů, ve zlepšení vlastní finanční situace věří jen 14 % lidí. Největší skupinu tvoří lidé, kteří nevěří ani rozvoji ekonomiky (39 %), ani možnosti, že by se zlepšila jejich vlastní finanční situace (44 %).

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 7. 3. 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1320 respondentů.

Jak se občané dívají na vývoj naší ekonomiky v následujících dvanácti měsících, co od něj očekávají? Nejčastěji se objevuje názor, že ekonomika se zhorší (39 %), nebo zůstane na stejné úrovni (36 %). Pouze čtvrtina Čechů věří v rozvojový potenciál naší ekonomiky.

„Myslíte si, že se všeobecná ekonomická situace v České republice za budoucích 12 měsíců:

Pramen: STEM, Trendy 3/2008, 1320 respondentů

Výsledky dlouhodobého sledování ekonomických očekávání ukazují, že ani v minulosti nebyla česká veřejnost ve svých makroekonomických očekáváních příliš optimistická. Početně nejstabilnější je podíl lidé, kteří předpokládají, že ekonomická situace se nezmění (viz graf na str.7). Podíl těchto názorů se nejčastěji pohybuje kolem 30 – 48 %. Zato pesimistické i optimistické názory prošly za posledních patnáct let poměrně značnými výkyvy. V první polovině devadesátých let věřila v ekonomickou prosperitu asi třetina populace, v době ekonomického útlumu v letech 1997 – 1999 klesla důvěra v sílu ekonomiky na pouhých 13 %. Následný vzestup na zhruba čtvrtinovou hladinu lze interpretovat jako návrat do „normálu“ a po opětovném poklesu na 12 % v ekonomicky neúspěšném roce 2004 došlo k vzestupu optimistických očekávání na současných 25 %. Pesimistické názory se pohybovaly od třetinové hladiny v první polovině 90. let k prudkému nárůstu v krizových letech 1997-1999 a opětovnému poklesu v letech následujících. V roce 2004 zareagovali lidé na nepříznivé zprávy o stavu ekonomiky (vysoká míra státního dluhu, historicky nejvyšší míra nezaměstnanost, hromadné rušení živností a soukromých podniků apod.) a pesimistické názory se vyšplhaly na 57 %. V následujících třech letech klesala křivka pesimismu a zvedal se optimismus. V posledním roce se však tento trend opět obrátil a podíl pesimistických názorů stoupl z 28 % na 39 %.

Ve zlepšení ekonomiky věří ve větší míře podnikatelé, provozní a odborní pracovníci, mladší věkové kategorie (18 až 44 let) a lidé s maturitou nebo vysokoškolským diplomem. Pozitivní očekávání mají většinou lidé dobře materiálně zajištění a často také lidé, u je nichž čistý měsíční příjem domácnosti vyšší než 30 tisíc korun. Optimisticky jsou naladěni zejména pravicově orientovaní občané, především voliči ODS (50 %).

Makroekonomická očekávání podle věku (v %)

Odpovědi na otázku: „Myslíte si, že se všeobecná ekonomická situace v České republice za budoucích 12 měsíců:“

Pramen: STEM, Trendy 3/2008, 1320 respondentů

Makroekonomická očekávání podle vzdělání (v %)

Odpovědi na otázku: „Myslíte si, že se všeobecná ekonomická situace v České republice za budoucích 12 měsíců:“

Pramen: STEM, Trendy 2008/3, 1320 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
ekonomická situace, očekávání příštího roku