Naše zjištění
6. 3. 2013

Václav Klaus 2.část

Druhá část seriálu věnovaného osobnosti Václava Klause sleduje obraz, jakým veřejnost Václava Klause vnímala na jeho politické cestě. V první polovině devadesátých let veřejnost pokládala Václava Klause za jedinečného profesionála, který nejen má jasnou představu o směřování naší společnosti, ale také dostatek vůle a energie tuto cestu uskutečňovat.

INFORMACE STEM ZE DNE 6. 3. 2013

CESTA VÁCLAVA KLAUSE ČESKOU POLITIKOU II.

IMAGE A PŮSOBENÍ VÁCLAVA KLAUSE – HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ

Druhá část seriálu věnovaného osobnosti Václava Klause sleduje obraz, jakým veřejnost Václava Klause vnímala na jeho politické cestě. V první polovině devadesátých let veřejnost pokládala Václava Klause za jedinečného profesionála, který nejen má jasnou představu o směřování naší společnosti, ale také dostatek vůle a energie tuto cestu uskutečňovat. Celkem logicky se v průběhu jeho politické dráhy tato výjimečná pozice oslabovala, ale základní vzorec, jímž veřejnost definovala vlastnosti a schopnosti Václava Klause, zůstává nezměněn, ať již jde o klady či zápory.

 

Seriál rekapitulující působení Václava Klause na české politické scéně vychází z řady průzkumů Trendy, v níž se STEM ptá občanů na aktuální i postojové otázky již od května 1993. Průzkumy jsou realizovány metodou osobních rozhovorů na souborech většinou 1000-1600 osob reprezentujících dospělou populaci České republiky.

I. Silné stránky Václava Klause

Václav Klaus byl zvláště v první polovině devadesátých let vnímán jako výjimečně silná osobnost. V červenci roku 1993 jej veřejné mínění optikou školního vysvědčení vidělo následovně:

Špičkové hodnocení Václava Klause vyjádřené pomocí školních známek (v %)

Pramen: STEM, Trendy, červenec 1993

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
image, politická cesta, působení, Václav Klaus